پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با موفقیت برگزار شد!

پس از تاخیری که در برگزاری کنگره ادواری سازمان به علت محدودیتهای ناشی از بیماری “کووید -۱۹″ بوجود آمده بود، پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، در روزهای هفدهم و هجدهم مهرماه ۱۴۰۰ برابر با نهم و دهم اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد. ادامه خواندن Continue reading