حمایت بیش از صد تشکل کارگری جهان از اعتصاب ها در ایران

«شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه» با بیش از یک صد عضو شامل تشکل های بین الملی و ملی از سراسر کشورهای جهان روز پنجم اکتبر با انتشار اطلاعیه ای از «اعتصابات متعددی که در ایران در جریان است» حمایت کرد. ادامه خواندن Continue reading

گزارش اخبار و مبارزات کارگری در شهریور۱۴۰۰/ کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

ازجمله نکات مهم در رابطه با مبارزات کارگران و مزد و حقوق بگیران در شهریور ماه، میتوان به موارد برجسته زیر اشاره نمود. ادامه خواندن Continue reading