استثماری که حد نمی‌شناسد: وضعیت در معادن کرمان

چند شرکت خصوصی بزرگ، استخراج زغال سنگ از معادن زرند کرمان را به انحصار خود درآورده‌اند. کارگران با قراردادهای یک طرفه که تماما به نفع کارفرماست، بر اساس میزان استخراج زغال سنگ دستمزد بخور و نمیری می‌گیرند و از همه حقوق محروم‌اند. ادامه خواندن Continue reading

سندیکای کارگران هفت تپه: تشکل یابی مستقل کارگران اساس اتحاد کارگران است!

متن کامل بیانیه :

برتری دانستن یک نوع معین تجمع و یا تشکل یابی در مقابل اشکال دیگر تشکل یابی مستقل کارگران، با سنت کارگران و مبارزه کارگران غریبه است! ادامه خواندن Continue reading