شهین توکلی را فراموش نخواهیم کرد! / بیانیه شماری از زندانیان سیاسی دوران شاه

شهین توکلی از چهره های نام آشنای نسل آغازین جنبش فدائی و از نخستین زندانیان سیاسی رژیم پهلوی، پس از یکدوره بیماری و مقاومت در برابر مرگ، در بامداد پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۰ در مشهد چشمان مهربانش را برای همیشه برهم نهاد. ادامه خواندن Continue reading