جایزه آزادی بیان انجمن قلم آمریکا به سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران اهدا شد

انجمن قلم آمریکا جایزه سالانه آزادی بیان خود را به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران اهدا کرد. ادامه خواندن Continue reading