شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: از خواست های معلمان پشتیبانی می کنیم

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز شنبه، همزمان با اعلام اعتصاب و تجمع های سراسری معلمان اعلام کرد از خواست های معلمان پشتیبانی می کند و تحصیل رایگان را را حق مسلم کودکان ایران می داند. ادامه خواندن Continue reading