توافق ایران و آژانس برای ‘تعویض حافظه دوربین‌های نظارتی’ : استقبال روسیه و اتحادیه اروپا

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از ترک ایران گفت توافق آژانس با ایران با هدف “ایجاد فضای دیپلماسی” برای “رسیدن به راه‌حل‌های گسترده‌تر” بوده است.‌ ادامه خواندن Continue reading

گزارش اعتصاب : وضعیت کارگران اعتصابی چگونه است و دستاوردهایشان چیست؟

بیش از هشتاد روز از اعتصاب کارگران  پروژه ایی _ پیمانی نفت میگذرد، وضعیت چگونه است؟ دستاوردهای این اعتصاب چه بوده است؟ شورای سازماندهی اعتراضات با انتشار بیانیه ای به بررسی این اعتصاب پرداخته است: ادامه خواندن Continue reading