مردم بی‌بضاعت در جست‌وجوی ضایعات کارخانه‌های تولید مواد غذایی

امنیت غذایی مردمی به مخاطره افتاده است. گرسنگی و فقر به آن حد رسیده که مردم بی‌بضاعت به استفاده از ضایعات صنایع غذایی روی آورده‌اند. یک نمونه آن را در اصفهان می‌توان مشاهده کرد. ادامه خواندن Continue reading

رابرت مالی با مقامات سه کشور اروپایی درباره ایران دیدار می‌کند

روز دوشنبه، ۲۲ شهریور شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران جلسه دارد. امروز جمعه نیز فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران به پاریس می‌رود تا با مقامات کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان دراین باره گفت گو کند. ادامه خواندن Continue reading

کرونا در ایران: کُندی روند واکسیناسیون و موج ششم همه‌گیری با سویه لامبدا

برخی خبرها از آغاز موج ششم همه‌گیری ویروس کرونا با سویه لامبدا از نیمه مهر سال جاری حکایت دارد. به دلیل کُندی واکسیناسیون در اثر سوءمدیریت وزارت بهداشت ممکن است همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تا ۱۴۰۲ ادامه پیدا کند. ادامه خواندن Continue reading