خطر واقعی برای جهان پیرامونی کدام است؟ / یادداشت سردبیران مانتلی ریویو / مقدمه و ترجمه / ا. مانا

مقدمه

تزِ «پایانِ تاریخ» فوکویاما شیفتگان فراوانی داشت. نه تنها در میان کشورهای امپریالیستی، حتی نزدِ گروه های وسیعی از انقلابیون و روشنفکرانی که خود را ضدامپریالیست می پنداشتند. موج این شیفتگی اقصی نقاط جهان را در نوردید و صد البته ما نیز از آن بی بهره نماندیم. ادامه خواندن Continue reading

هنگامی که ساواکی ها تاریخ نگار می شوند! / علی فیاض

الجزایری ها ضرب المثل بسیار عمیق و پر معنایی دارند. این ضرب المثل که گفتگویی است بین پدری با فرزندش، با زبانی ساده گرفتاری های فرصت طلبان و دروغگویان را برملا می سازد: ادامه خواندن Continue reading

نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم / کمیته همبستگی با جنبش کارگری _ استرالیا

به یاد شقایق های عاشق که در دهه ۶۰ ، تابستان ۶۷ و به یاد همه جان باختگان سیاسی_ عقیدتی که در حکومت اسلامی به خاک افتادند.با شرکت زندانیان سیاسی جان به در برده از ان سال های سیاه.