بازداشت وکلای دادگستری، فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم. / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

فیلم های منتشر شده از ضرب و شتم زندانیان، بر خورد تحقیر آمیز، ضد انسانی و انزجار آور با کسانی که دوران محکومیت شان را می گذرانند همان گونه که عده ای از زندانیان سیاسی در نامه سر گشاده خود از زندان به درستی تاکید کرده اند تنها نشان دهنده بخشی از رفتار وحشیانه رژیم اسلامی با زندانیان و باز داشت شده گان است. ادامه خواندن Continue reading