بیانیه مشترک ٢۳ نهاد چپ و دمکراتیک نه به نمایش رسوای ”انتخابات”!

سیزدهمین دوره نمایش «انتخابات» ریاست جمهوری رژیم اسلامی در اواخر خرداد ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار می شود که حکومت اسلامی هیچگونه مشروعیتی نداشته ادامه خواندن Continue reading