گزارش کوتاهی از گردهمایی اعتراضی پاریس «تحریم فعال مضحکه انتخاباتی حکومت اسلامی»

در پی انتشار فراخوانی از سوی: ۱ـ هماهنگی ایرانیان پاریس (برای تحریم انتخابات فرمایشی در ایران) ،۲ -شورای دموکراتیک-پاریس(حمایت ازجنبش های مردمی درایران) ۳ـ جمعیت کردهای مقیم فرانسه، یک گردهمایی اعتراضی در تحریم مضحکه انتخاباتی رژیم درشهرپاریس برگزار شد. ادامه خواندن Continue reading

گروه ۷ با محکوم کردن جنگ‌های نیابتی ایران خواستار احیای برجام شد

گروه هفت از مذاکرات میان اعضای برجام استقبال کرده و خواستار بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق هسته‌ای شده‌اند. ادامه خواندن Continue reading