مادران پارک لاله: دادخواهی، عدالت و موضع ما درباره انتخابات ناعادلانه در جمهوری اسلامی ایران!

دیکتاتوری اسلامی ایران با رهبری روح الله خمینی و علی خامنه ای و هم دستی دیگر مسئولان حکومتی، در عمر بیش از ۴۲ ساله خود، از همان آغاز با انتخاباتی غیر دموکراتیک «آری یا نه به جمهوری اسلامی ایران یا به حکومت شاه» پا به عرصه زندگی مردم ایران گذاشت. ادامه خواندن Continue reading

اسماعیل گرامی به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه محکوم شد

اسماعیل گرامی از پیشروان اعتراضات سراسری بازنشستگان که به دلیل شرکت در تجمعات بازنشستگان در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی توسط قراگاه ثارالله سپاه در منزلش بازداشت شده بود، ادامه خواندن Continue reading

دعوت به گردهمائی اعتراضی تحریم مضحکه انتخاباتی رژیم / زمان گردهمائی : ۳ تا ۵ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۳ ژوئن

هموطنان گرانقدر مقیم فرانسه!

حکومت اسلامی ایران درتدارک برگزاری مضحکه دیگری تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی ایران است.

«انتخابات» درایران تحت سیطره آخوند ها هیچگاه آزاد نبوده ونمی تواند هم باشد.

بیائیم درکنار یکدیگر وهمراه با اکثریت بزرگ مردمان سرزمینمان، باشرکت درگردهمائی اعتراضی در روز یکشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ درشهر پاریس، درتحریم فعال این نمایش انتخاباتی «ولی مطلقه فقیه» ومتحدینش شرکت جسته وفریاد گر خواست های مردمانمان درزمینه نه به جمهوری اسلامی، رائ بی رائ، دموکراسی وآزادی، رفع ھرگونە تبعیض بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و براساس میثاقھای جھانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشیم.

پاریس ۹ ژوئن ۲۰۲۱

۱-هماهنگی ایرانیان-پاریس
(برای تحریم انتخابات فرمایشی در ایران)
۲- شورای دموکراتیک – پاریس
(برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)
۳- جمعیت کرد های مقیم‌ فرانسه


زمان گردهمائی : ۳ تا ۵ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۳ ژوئن
Dimanche 13 juin de 15 à ۱۷ heures
محل : پاریس میدان سن میشل
Place Saint-Michel
Paris
شرایط شرکت در گردهمایی : زدن ماسک اجباری میباشد و همراه داشتن ژل هیدرو الکلیک و حفظ فاصله اجتماعی قویا توصیه میشود