مراسم خاکسپاری رفیق امیر کیارسی (علی لر) / سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

روز پنج شنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۱ (۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) پیکر رفیق امیر کیارسی (علی لر) در آرامستان “لانگل” شهر کلن در آلمان به خاک سپرده شد. ادامه خواندن Continue reading