اول ماه مه روز جهانی همبستگی کارگران خجسته و پیروز باد! / سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در آستانه اول ماه مه ( یازده اردیبهشت )، روز جهانی همبستگی کارگران قرار داریم. در این روز کارگران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهای ملی و جغرافیایی، همبستگی طبقاتی و بین المللی خود را به نمایش می گذارند. ادامه خواندن Continue reading