ایران می‌گوید آمریکا باید بیش از ۱۵۰۰ تحریم را تا ۶ هفته دیگر لغو کند

عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد اتمی ایران می‌گوید تا شش هفته دیگر که از زمان توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی باقی مانده، آمریکا باید ۱۵۰۰ تحریم را رفع کند؛ در غیر این صورت به گفته او وضعیت “سخت” می‌شود. ادامه خواندن Continue reading

پرسشی که پاسخی درخور نگرفت / سرور علی محمدی

بی بی سی فارسی  از صاحب نظرانی از طیف های مختلف خواسته که به این پرسش پاسخ دهند “آیا رضا پهلوی از سلطنت سرفنظر کرده است*؟ آنچه مرا به نگارش این چند سطر واداشت حیرتم از پرسشی است که از اساس بی ربط است. ادامه خواندن Continue reading