دستگیری و سرکوب نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم!

موج تازه ای از یورش به کارگران ،آموزگاران وفعالین حامی زحمتکشان آغاز شده است. هنوز چند روزی ازدستگیری و ناپدید شدن شمار بزرگی از فعالین مترقی کارگری و اجتماعی نگذشته است و جوهرحکم دو سال زندان محمد تقی فلاحی، دبیرکانون صنفی معلمان تهران، خشک نشده است که جامعه کارگری از خبر دستگیری وحشیانه و خشونت آمیز چهار تن از نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه آگاه می گردد.نیروهای سرکوبگر پلیس دریورشی که همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده و بویژه کودکان بوده است، در آستانه خلع ید از صاحبان فاسد مجتمع هفت تپه، به خانه های نمایندگان کارگران، یوسف بهمنی،حمید ممبینی،ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری هجوم آورده و آنان را با خشونت تمام دستگیر نموده اند. ادامه خواندن Continue reading

دولت برای بازگرداندان اجساد خانواده ایران نژاد همکاری نمی کند

رسول ایران‌نژاد به همراه همسر و فرزندانش هنگامی که با قایق از فرانسه عازم بریتانیا بودند، در نتیجه غرق شدن قایق حامل پناهجویان جان خود را از دست دادند. فرزند ۱۵ ماهه این خانواده به نام آرتین همچنان مفقود است. ادامه خواندن Continue reading