نامه جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران خطاب به نظام سیاست‌گذاری ومردم: اقدامات درست، تنها راه کنترل کرونا و هراس اجتماعی است

جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران رشته‌های علوم انسانی و پزشکان خطاب به نظام سیاست‌گذاری و مردم ایران یک نامه سرگشاده نوشتند. در متن این نامه آمده است ادامه خواندن Continue reading