“انتخابات فرمایشی”، توهینی است به آزادگی / شورای دموکراسی خواهان ایران – کنگره ملیتهای ایران فدرال- همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

یازدهمین دوره نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند در شرایطی برگزار میشود که جامعه ما در یک بحران عمیق اجتماعی بسر میبرد؛ ادامه خواندن Continue reading