۸ تن از امضاکنندگان درخواست استعفای خامنه ای به ۷۲ سال زندان محکوم شدند

دادگاه انقلاب مشهد، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی، ادامه خواندن Continue reading