چرا ۲ میلیون زن در حاشیه‌های پرخطرِ اقتصاد، نان درمی‌آورند؟! / نسرین هزاره مقدم

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۲ درصد است؛ عددی که به گفته‌ی همه کارشناسان و حتی مقامات رسمی، قابل قبول نیست و به شدت پایین است. ادامه خواندن Continue reading