نخستین قانون حجاب : حقوق و مجازات های زنان در قانون آشور میانه / سهیلا وحدتی

این متن ترجمه یکی از چند کتبیه قانون آشور در دوران پادشاهی تیگلات ‌پیلسر یکم در سده دوازدهم پیش از دوران کنونی*، یعنی حدود ۳۲۰۰ سال پیش، است. تیگلات پیلسر از پادشاهان امپراتوری میانه آشور بود. ادامه خواندن Continue reading