به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه علیه خشونتهایی که به زنان اعمال می شوند / سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به جرات می توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که در آن زنان بطور کامل از خشونت و تبعیضدر امان باشند. ادامه خواندن Continue reading

خشونت بر علیه زنان در جهان سرمایه داری / ناهید جعفرپور

سیاسی کردن و مبارزه با خشونت جنسیتی فعالیت محوری در جنبش زنان سال های ۷۰ و ۸۰ را بیان می کند. چهار دلیل و برهان را می خواهم در اینجا از این مبارزات فمنیستی در خاطره ها زنده کنم: ادامه خواندن Continue reading