آن‌چه در حزب باید تغییر کند / لویی آلتوسر / ترجمه‌ی آزاده ریاحی

لویی آلتوسر (۱۹۱۸-۱۹۹۰)، فیلسوف برجسته‌ی مارکسیست فرانسوی در مقاله‌ی حاضر که در چارچوب مباحث نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۷۰ در حزب کمونیست فرانسه نوشته شده ساختار فرمان‌دهی عمودی در حزب کمونیست فرانسه را مورد انتقاد قرار می‌دهد. ادامه خواندن Continue reading

هویت ملی، شهروندی و کاستی‌های دموکراتیک در قانون اساسی / عباس ولی

مشروطیت در ایران از سال ۱۲۸۵ آغاز شد و از آن زمان کشور دارای دو قانون اساسی، در سال‌های ۱۲۸۵ و ۱۳۵۸ بوده است که هر دو محصول انقلاب‌هایی مردمی، علیه قدرت مطلقه و حاکمیت‌هایی خودکامه بوده‌اند. ادامه خواندن Continue reading