سه شعار فتیشی‌‌ انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر

شیدان وثیق

سپتامبر  ۲۰۱۲ – شهریور  ۱۳۹۱

سه شعار فتیشی‌‌

انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر

در جهان مه‌آلود مذهبی، فرآورده‌های ذهن انسان حیاتی ویژه می‌یابند، چهره‌هایی مستقل می‌گردند…

 این همان است که من فتیشیسم می‌نامم‌(*)

امروزه، روندهایی در اپوزیسیون ایران، از راست تا چپ، شعارهایی را چون فرمول‌هایی سحرآمیز ملکه‌ی گفتمان سیاسی خود کرده‌اند. یکی از آن‌ها، شعار «انتخابات آزاد» است که تکیه کلام مرکزی اینان شده است. دیگری، طرح ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور است که  ”سیاست‌ورزی” می‌نامند. سومی، در نفی انقلاب و هر گونه قهر، تبلیغ مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز است که “گذار دموکراتیک” می‌خوانند. هر سه‌ی این راه‌بردها اما پر ابهام و توهم ‌انگیز‌‌اند تا جایی که نزد طراحان آن‌ها مقامی افسانه‌ای و حتا جادویی کسب می‌کنند. ادامه خواندن Continue reading