چرا «پودِه موس» خطر عمده ای برای دستگاه سیاسی اسپانیا بشمار می میرود؟ترجمه از : ونسنته ناواریو، / هدایت سلطان زاده

بدنبال پیروزی «سیرازا» در یونان در ۲۵ ژانویه ، عده ای از مفسرین ، توجه خود را به اسپانیا، به « پودِه موس» (ما میتوانیم) دست چپی معطوف کرده اند. ادامه خواندن Continue reading

اوضاع سیاسی و سیاست های ما /مصوبه یازدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

   طی دو سال گذشته، تلاقی بیش از پیش بحران بین‌المللی اتمی و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و صدمات و مخاطرات برخاسته از آنها، شرایط بسیار حساس و کم سابقه‌ای را پدید آورد که نه تنها بن‌بست و تنگناهای گریبانگیر رژیم حاکم را شدیدتر و عریان تر کرد، بلکه سرنوشت آینده جامعه ما را نیز با تیرگی و ابهامات افزونتری روبرو ساخت. ادامه خواندن Continue reading

اوضاع عراق بعد از سقوط موصل / حماد شیبانی

عصر روز ۵ شنبه، نوری مالکی، در حالی که شناخته شده ترین چهره هاى سىاسى ائتلاف ” دولت قانون “از جمله “دشمنان” و رقبایش مثل حیدر عبادی نخست وزیر جدید در اطراف او بودند، ادامه خواندن Continue reading

تحلیلی از اوضاع جهان، منطقه و ایران/علی جلال

تحلیلی از اوضاع جهان، منطقه و ایران
نگاهی به اوضاع جهان
پیش از انقلاب اکتبر جهان در عصر امپریالیسم بسر می برد
با انقلاب اکتبر برای اولین بار در تاریخ بشر کشوری بوجود آمد که در آن فقر، گرسنگی، عقب ماندگی، بیسوادی، بی بهداشتی، بی سرپناهی از بین رفت. ادامه خواندن Continue reading

اوضاع سیاسی و سیاستهای ما

  طی دو سال گذشته، تلاقی بیش از پیش بحران بین المللی اتمی و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و صدمات و مخاطرات برخاسته از آنها، شرایط بسیار حساس و کم سابقه ای را پدید آورد که نه تنها بن بست و تنگناهای گریبانگیر رژیم حاکم را شدیدتر و عریان تر کرد، بلکه سرنوشت آینده جامعه ما را نیز با تیرگی و ابهامات افزونتری روبرو ساخت. ادامه خواندن Continue reading

باید جنبش های اسلامی و ارتجاعی را به جنبش های سوسیال دموکراسی مبدل ساخت / سیروان هدایت وزیری

همچنانکه شاهدیم واقعه و اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی تحت عنوان جنبش های اسلام و اسلام گرا  پیش می رود ، حاکی از خط و نشان وقوع یک فاجعه بشریست . و خطرناک بودن این نشانه در جایی ست که منطق و علم  به جهالت تبدیل شده است . ادامه خواندن Continue reading

نکاتی درباره‌ی زمینه‌های تاریخی انقلاب ۵۷-بخش چهارم

محمود راسخ افشار


۳۰- در مقاله‌ها‏ی پیشین به اختصار به بررسی تفاوت‏های اساسی در شرایط تاریخی، مادی، عینی و در نتیجه ذهنی معدود جوامع پیشگام اروپای غربی در گذار از مناسبات پیشاسرمایه داری به مناسبات سرمایه داری و مقایسه‏ی آن با همان شرایط در جامعه‏ی ایران و جوامع مشابه آن پرداختیم ادامه خواندن Continue reading

واکنش نویسندگان کشور به درخواست معاون وزارت ارشاد برای «پوست اندازی» کانون نویسندگان ایران

:
منبع

http://bahar45.blogspot.de/2014/03/16-2014-0431.html

ویژه ی نامه ی شماره ی دو «اندیشه ی ازاد» خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران به واکنش نویسندگان کشور به درخواست معاون وزارت ارشاد برای «پوست اندازی» کانون نویسندگان ایران اختصاص داده شده است. ادامه خواندن Continue reading