نوامپریالیسم و تشدید ستم جهانی / فریبرز رئیس دانا

در جهانی که این چنین ناعادلانه است و بخش اعظم منابع در اختیار محدود و معدود انحصارهای پر قدرت و بزرگ جهانی قرار می گیرد دموکراسی های آمیخته با نظام نولیبرالی نمی توانند کاری از پیش ببرند. ادامه خواندن Continue reading

ژئوپولیتیک و اقتصاد توافق هسته‌ای ایران / اریک دریتسر / ترجمه احمد سیف

توافق همه‌جانبه‌ای که در وین بین پنج به‌اضافه‌ی یک و ایران امضا شد به‌وضوح توافق مهمی است؛ توافقی که توازن قوای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه و تصویر استراتژیک جهانی را تغییر خواهد داد. ادامه خواندن Continue reading

مالکیت همگانی : چه کاری از من بر می آید؟گار آلپروویتز – کین بات / برگردان : مهران میراسد

مقدمه مترجم

هر نظام اقتصادی سیاسی مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان، تضادهای خود را دارد و در دل خود نیرویی را می پروراند که در یک نبرد جانکاه در نهایت به مرورجای خود را به آن می دهد. ادامه خواندن Continue reading

توهم سوسیال دمکراتیک / امانوئل والرشتاین

 ترجمه ی نوژن اعتضادالسلطنه

برگرفته از سایت انسان شناسی و فرهنگ

سوسیال دمکراسی از سال ۱۹۴۵ تا اواخر دهه ۶۰ میلادی به نقطه اوج خود رسید. در زمانی که بعنوان ایدئولوژی و جنبشی برپایه استفاده از منابع دولتی به منظور تضمین بازتوزیع ثروت میان اکثریت افراد جامعه از طریق راههای متنوع و واقعی شناخته شده بود: ادامه خواندن Continue reading

گذار به دموکراسی در ایران و ویژگی‌های آن / شیدان وثیق

امروزه بسیاری در اپوزیسیون ایران صحبت از گذار به دموکراسی می کنند. بخشی خود را جمهوری خواه  می نامند. پاره ای نیز از جدایی دولت و دین سخن می گوبند. اما می دانیم که یک جمهوری یا یک دموکراسی نداریم، بلکه جمهوری ها و دموکراسی ها داریم. از جدایی دولت و دین نیز درک هایی متفاوت وجود دارند. ادامه خواندن Continue reading

آخرین وضعیت اپوزیسیون ایران از دید کنگره آمریکا- نویسنده فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی-فرانسه

برگرفته از سایت ایران لیبرال
هدف از این نوشتار بررسی آخرین پژوهش دکتر کنت کاتزمن، پژوهشگر کنگره آمریکا درباره وضعیت اپوزیسیون ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی می باشد. مردم ایران، بویژه اپوزیسیون مستقل! و میهن دوست، بشرطی که در صحنه سیاسی ایران وجود داشته باشد! وظیفه دارند از پشت پرده های زد و بند ها و معاملات سیاسی در باره ایران آگاه شوند و توجه داشته باشند که چگونه بیگانگان برای استقرار و استمرار منافع سیاسی و اقتصادی خود به گروه سازی و شخصیت سازی در میان ملت های ناآگاه دست می زنند. ادامه خواندن Continue reading