کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان
مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ؟

گفتگوی رادیو همبستگی با محمد اعظمی

این گفت و گو را بشنوید

 

 

وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

گفت و گوی سیاوش دهقانپور با پرویز نویدی، بهروز خلیق، و ناصر زرافشان.
(برنامه افق – صدای آمریکا)

وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

 

پرسش و پاسخ هایی درباره کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پیرامون مباحث استراتژی سیاسی/ مصاحبه با محمد اعظمی، بهروز خلیق، رسول آذرنوش و مسعود فتحی

گفتگو با مسعود فتحی

کنفرانس های حضوری گامی در جهت تدارک عملی کنگره هستند

۱-  کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار میشود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار میشود؟ کنفرانس ها چه نقشی  در پروژه وحدت چپ دارند؟ ادامه خواندن Continue reading

فقدان استراتژی سیاسی می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند! – خسرو امیری

 این گفتگو از طرف گروه تبلیغات پروژه ی وحدت چپ صورت گرفته است.

گفتگو با خسرو امیری
فقدان استراتژی سیاسی
می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند!  ادامه خواندن Continue reading

نقش استراتژی در شکل گیری وحدت چپ دموکرات – فرامروز دادور

این پرسش و پاسخ از طرف گروه تبلیغات پروژه ی وحدت چپ صورت گرفته است.

پاسخ فرامرز داور به سه سئوال
شکل گیری وحدت چپ دمکرات
در ارتباط تنگاتنگ با اتخاذ یک استراتژی مشخص است  ادامه خواندن Continue reading

تزهائی پیرامون استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسلامی/بهروز خلیق

 

مبانی استراتژی سیاسی

* برای طراحی استراتژی سیاسی (راهبرد سیاسی) و تدوین برنامه، ابتدا لازم است مبنانی آن را بشناسیم. بدون شناخت مبانی تدوین استراتژی، نمی توان استراتژی سیاسی تدوین کرد. ادامه خواندن Continue reading

استراتژی چپ برای گذاربه نظام دموکراتیک /جمشید مهر – احمد آزاد

چهار شنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
ما، بخشی از چپ های ایران، به آزادی، دموکراسی، برابری، همبستگی انسانی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم اعتقاد داشته و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ناگسستنی دارند. ادامه خواندن Continue reading

طرحی در باره استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران، شعارها و تاکتیک ها / مسعود فتحی

الف: ما چه می خواهیم:

۱ – هدف برنامه ای ما، بخشی از چپ دمکرات ایران، که به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها مبارزه می کنیم، دمکراتیزه کردن جامعه، در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، و رسیدن به یک جامعه ی آزاد و عادلانه است. گام اول استراتژی سیاسی ما برای تحقق این هدف، حرکت در راستای استقرار یک جمهوری پارلمانی دمکراتیک و سکولار منطبق بر منشور جهانی حقوق بشر است. ادامه خواندن Continue reading