طرح پیشنهادی برای منشور نظری- برنامه‌ای/ محمود بهنام

۱- سرزمین ما ایران، با وجود برخورداری از سرمایه‌های انسانی سرشار، منابع طبیعی فراوان و موقعیت جغرافیائی مساعد، همچنان دچار عقب ماندگی شدید است، از پاسخگوئی به نیازهای اساسی امروزین ساکنان خود درمانده است و اکثریت آنان از فقر و محرومیت و نابرابری‌های بسیار رنج می‌برند. ادامه خواندن Continue reading

کدام روش برای وحدت / اختلاف نگری مطلق یا مطلق زدائی از اختلاف؟/ نادر عصاره

گفتگوها تحت عنوان «پروژه وحدت چپ»، زمان طولانی ای برده اند، که واقعا قابل توجیه هم نیست. این زمان، برای بسیاری مسئله انگیز است. می گویند اگر شما پای وحدت رفته اید، حتما مبانی وحدتی داشته اید پس این زمان طولانی برای چه بوده است؟ ادامه خواندن Continue reading

دعوت به نشست مجازی درباره ی اساسنامه

“گروه کار ساختار و اساسنامه” پروژه وحدت چپ علاقه مندان  را به حضور در یک نشست پالتاکی دعوت می کند.

موضوع: اساسنامه

زمان: یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۴)

از ساعت:

۲۱:۳۰  تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران

۱۹:۰۰  تا ۲۳:۰۰ به وقت اروپا

۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به وقت شرق امریکا

آدرس اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific – Vahdatechap

 

آغاز گران بحث در این جلسه:

مانی شیرازی ـ توضیحاتی در مورد یک اساسنامه ی پیشنهادی

علی پورنقوی ـ چهارچوبی برای اساسنامه

نادر عصاره ـ احکام اساسنامه

اطلاعات بیشتر

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatechap.info

گروه کار ساختار و اساسنامه

۷ مهر ۱۳۹۳ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴)

نامه به کوشندگان چپ دمکرات و سوسیالیست درونمرز / برای وحدت چپ دمکرات و سوسیالیست

درودهای گرم به شما یاران در ایران و به شما کوشندگان پر تلاش راه آزادی و‌ سوسیالیسم!

می دانید و می دانیم که ما را فاصله ازهم، فقط و فقط جغرافیاست. ارزش‌های ماندگار تاریخ سراسر پیکار چپ، انگیزه‌ها برای خیزش‌ها و ایستادگی‌های امروزین‌ علیه زور و ستم و نیز عزم در پیشواز رفتن فردای بهتر، در همه ما وجوهی یگانه‌اند. جملگی اینان، از یک نیاز بزرگ و از یک چشم انداز کلان مایه می گیرند که همانا برون رفت است از انواع تبعیضات ناشی از نظام سرمایه داری  که در ایران ما بطور ویژه متجلی است در استبداد دینی. ملهم‌اند از گزینشیبرای رسیدن به دمکراسی و آزادی و سوسیالیسم. اینهایند که ما را با یکدیگر گره می زنند. ما، به انتخاب اجتماعی واحد تعلق داریم. هم از این رو، استوار و هم پیوند بر سر یک آرزو و آرمان ایستاده‌ایم؛ ایستادگی بر فردیت شهروند تعاون پذیر وعدالتخواه است که ما را بمثابه چپ امروزین – چپ دمکرات-  به تعریف می کشد و یکی از تمایزات بنیادی ما با برخی خوانش‌ها از چپ را رقم می زند. همین  تحقق عدالت اجتماعی در پیوند با حقوق شهروندی است که می تواند گسترده ترین چتر بر سر همه ما هم آرمان‌های متعلق به سرزمین ایران را فراهم آورد و پل پیوندی شود میان ما و دیگر همراهانمان در پهنه گیتی. چنین افق گشایی، در راستای پدید آوردن چنان شرایطی است در کره خاکی ما تا در آن بتوان بر بربریت تالان‌گری، تخریب طبیعت و بهره کشی انسان از انسان نقطه پایان گذاشت و انسانیت را در آزادی و رفاه آدمیان و دوستی آنان با طبیعت‌ محقق کرد.  ادامه خواندن Continue reading

برداشت از طرح‌ها و مباحث کنفرانس “وحدت چپ” پیرامون استراتژی سیاسی / گروه کار سیاسی وحدت چپ

الف) میثاق اصلی کنفرانس در تبیین یک استراتژی سیاسی

۱- گفتارهای این کنفرانس، به تصریح یا که در مضمون، جملگی بر چهره نمایی چپ در وجود یک استراتژی سیاسی متکی بر تجارب غنی و نیز ناکامی‌های پیشین چپ ایران و جهان تاکید داشتند. ادامه خواندن Continue reading

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان
مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ؟

گفتگوی رادیو همبستگی با محمد اعظمی

این گفت و گو را بشنوید