نگاهی به استراتژی سیاسیِ چپ در ایران / فرامرز دادور

هدفِ جنبشِ چپ ایجادِ جامعه ای است که توده های مردم قادر باشند بطورِ مستقیم و غیر مستقیم در سازماندهیِ غیر طبقاتی، غیر ستمگرانه، غیر تبعیض آمیز و کاملا عادلانه، مشارکت کنند. ادامه خواندن Continue reading

آسیب اصلی در “پروژه وحدت چپ” / بهزاد کریمی

اگر پایه درمان در علم پزشکی آسیب شناسی است و نیاز آسیب شناسی کامیاب نیز یافتن اصلی ترین علت بیماری، در تحلیل و تبیین پروژه های سیاسی هم، پیش از همه باید که در پی آسیب اصلی بود. ادامه خواندن Continue reading

حزب جدید چپ برای وحدت چپ / بهروز خسروی

هفت سال تلاش سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران- اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران به همراه گروهی از فعالین و کنشگران منفرد چپ برای وحدت و متحد کردن چپ ادامه خواندن Continue reading

آخرین سمینار «وحدت بزرگ چپ»، نمایش یک موفقیت!/ مصطفی مدنی

سمینار نهائی طرفداران وحدت بزرگ چپ روز هفتم و هشتم مارس مصادف با روز جهانی زن در کلن آلمان برگزار گشت. از منظر یک پیشرفت بزرگ در انسجام چپ، ادامه خواندن Continue reading

میزگرد ویدیویی اخبار روز پیرامون «وحدت چپ»

چهارمین کنفرانس «پروژه ی وحدت چپ» روزهای ۷ و ۸ دسامبر سال (۱۶ و ۱۷ اسفند ۹۳) در شهر کلن آلمان برگزار شد. در پایان شب نخست این کنفرانس، اخبار روز یک میزگرد ویدیویی با تنی چند از فعالین و شرکت کنندگان این پروژه تشکیل داد و سوالاتی را پیرامون «پروژه ی وحدت چپ» مطرح نمود.
در این کنفرانس آقایان پرویز نویدی و احمد آزاد از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بهروز خلیق از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شیدان وثیق از اعضای شورای موقت اتحاد سوسیالیست های چپ ایران و رسول آذرنوش از کنشگران چپ شرکت کردند و به سوالات ف. تابان سردبیر اخبار روز پاسخ دادند.
این فیلم ویدیویی به کوشش احمد نجاتی از همکاران اخبار روز تهیه شده است و زمان آن نیم ساعت است.

برای دیدن این مصاحبه به آدرس زیر بروید:

www.youtube.com