آسیب اصلی در “پروژه وحدت چپ” / بهزاد کریمی

اگر پایه درمان در علم پزشکی آسیب شناسی است و نیاز آسیب شناسی کامیاب نیز یافتن اصلی ترین علت بیماری، در تحلیل و تبیین پروژه های سیاسی هم، پیش از همه باید که در پی آسیب اصلی بود. ادامه خواندن Continue reading

حزب جدید چپ برای وحدت چپ / بهروز خسروی

هفت سال تلاش سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران- اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران به همراه گروهی از فعالین و کنشگران منفرد چپ برای وحدت و متحد کردن چپ ادامه خواندن Continue reading

آخرین سمینار «وحدت بزرگ چپ»، نمایش یک موفقیت!/ مصطفی مدنی

سمینار نهائی طرفداران وحدت بزرگ چپ روز هفتم و هشتم مارس مصادف با روز جهانی زن در کلن آلمان برگزار گشت. از منظر یک پیشرفت بزرگ در انسجام چپ، ادامه خواندن Continue reading

میزگرد ویدیویی اخبار روز پیرامون «وحدت چپ»

چهارمین کنفرانس «پروژه ی وحدت چپ» روزهای ۷ و ۸ دسامبر سال (۱۶ و ۱۷ اسفند ۹۳) در شهر کلن آلمان برگزار شد. در پایان شب نخست این کنفرانس، اخبار روز یک میزگرد ویدیویی با تنی چند از فعالین و شرکت کنندگان این پروژه تشکیل داد و سوالاتی را پیرامون «پروژه ی وحدت چپ» مطرح نمود.
در این کنفرانس آقایان پرویز نویدی و احمد آزاد از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بهروز خلیق از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شیدان وثیق از اعضای شورای موقت اتحاد سوسیالیست های چپ ایران و رسول آذرنوش از کنشگران چپ شرکت کردند و به سوالات ف. تابان سردبیر اخبار روز پاسخ دادند.
این فیلم ویدیویی به کوشش احمد نجاتی از همکاران اخبار روز تهیه شده است و زمان آن نیم ساعت است.

برای دیدن این مصاحبه به آدرس زیر بروید:

www.youtube.com

 

 

چند نکته درباره «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» / محمود بهنام – احمد آزاد

به نظر می‌رسد که در میان مجموعه نیروهای شرکت کننده در پروژه «شکل گیری تشکل بزرگ چپ»، در این مورد توافق عمومی حاصل باشد که منشور یا برنامه‌ای که می‌خواهد مبنای شکل‌گیری چنین تشکلی باشد، ضرورتأ باید از صراحت و روشنی کافی برخوردار باشد. این منشور باید، به طور فشرده ولی مشخص و صریح، نشان دهد که «ما کی هستیم» و «چه می خواهیم»، اهداف اصلی ما چیست و استراتژی ما برای تحقق آنها کدامست؟ چنین منشوری، با ترسیم خطوط اصلی سیمای ما، در عین حال، فرقهای عمده میان ما و دیگر جریاناتی که خود را چپ و یا دموکرات می‌دانند، به روشنی بیان می دارد. ادامه خواندن Continue reading

زمان تصمیم :در باره ی روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ / شیدان وثیق

با گذشت بیش از دو سال از انتشار فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ (۱) و آغاز گفتگو ها میان سه سازمان (۲) و تعدادی از کنشگران چپ، اکنون زمان تصمیم فرا رسیده است. ادامه خواندن Continue reading