نگاهی سوسیالیستی به مبارزاتِ جنبش کارگری در ایران / فرامرز دادور

سمت گیریِ رادیکال و سوسیالیستی یکی از موضوعات مهم در جنبش کارگری است و در خطوطِ زیر با توجه به وضعیتِ جنبش در ایران، این مقوله در ارتباط با مطالبات دمکراتیک و اهدافِ سوسیالیستی بررسی میشود. خطوطِ زیر حول محور دو مولفهِ مرکزی (الف) حمایت از مطالباتِ عامِ دمکراتیکِ کارگری و (ب) همبستگیِ نظری و سیاسی با گرایش های رادیکال و سوسیالیستی نوشته میشود. ادامه خواندن Continue reading

با عدم شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس استبداد دینى گام موثرى در نفی نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن برداریم / بیانیه‌ شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران

انتخابات، در درازای حیات جمهوری اسلامی ایران، همواره به علت سلطه ی استبداد دینی و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات، از جمله قانون انتخابات آن بر اساس قانون اساسی اسلامی، تهی از ابتدائی‌ترین موازین دموکراتیک و آزاد بوده است. انتخاباتِ دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه آینده در ایران نیز استثنایی بر این قاعده ی عمومی در جمهوری اسلامی نمی باشد. ادامه خواندن Continue reading

ارزیابی ما از روند آغاز، پیشرفت و حاصل کار پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» / کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

گروه «تدارک و سازماندهی» گزارش خود را زیر عنوان «گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ” » منتشر کرد. ادامه خواندن Continue reading

ادامه پروژه وحدت با تاکید بر اشتراکات و تکمیل آن ها ممکن است! / پرویز نویدی – مسعود فتحی

 

اکنون ماه هاست که پروژه وحدت چپ عملا بلاتکلیف مانده است. گزارشی که گروه کار تدارک و سازماندهی داده است، نشان دهندۀ دو گرایش در مورد سرنوشت این پروژه است. از یک سو تاکید بر ادامه کار و رسیدن به برگزاری کنگرۀ مشترک و از سوی دیگر عدم امکان ادامۀ این پروژه. کنگرۀ فوق العاده سازمان  ما نیز با وجود دو دیدگاه موازی در مورد پروژه وحدت چپ، ادامه یا توقف آن، از رسیدن به یک تصمیم مشترک جمعی بازماند. اکنون با توجه به اعلام موضع نیروهای این پروژه، زمان تصمیم گیری فرارسیده است. ادامه خواندن Continue reading

گزارش برگزاری کنگره فوق‌العاده (۱۲)سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

کنگره فوق‌العاده سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، کنگره ۱۲، در اواسط خرداد ماه ۱۳۹۴ ( اواخر ژوئن ۲۰۱۵) برگزار شد.  کنگره، با اعلام یک دقیقه سکوت با یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی از طرف هیئت رئیسه موقت، کار خود را اغاز کرد. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به استراتژی سیاسیِ چپ در ایران / فرامرز دادور

هدفِ جنبشِ چپ ایجادِ جامعه ای است که توده های مردم قادر باشند بطورِ مستقیم و غیر مستقیم در سازماندهیِ غیر طبقاتی، غیر ستمگرانه، غیر تبعیض آمیز و کاملا عادلانه، مشارکت کنند. ادامه خواندن Continue reading