چرا پروسه وحدت سه جریان برای” اتحاد بزرگ چپ” ناچارا به بن بست رسید/ سیروان هدایت وزیری

به تازه گی خیلی از رفقای مسئول و فونکسیونردر پروسه وحدت بزرگ چپ از جگونگی شکست این پروسه سرزنش کرده اند . و با آوردن اما و چرا ها بن بست این پروسه را به باد انتقاد گرفته اند . آنان در طی مصاحبه ، گفتارها و در نشریات های مختلف به بازبینی این مسئله پرداخته اند . من نیز با شکست سکوت ، می خواهم دقیق تر و بر مبنای واقعیت ها به این مسئله بپردازم . ادامه خواندن Continue reading

جمعی از اعضای فدائیان (اکثریت): نامهٔ سرگشاده به کمیتهٔ مرکزی و همهٔ اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق

نامهٔ سرگشاده به کمیتهٔ مرکزی و همهٔ اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
رسیدن به آماج مشترک هم‌گرایی، اتحاد و وحدت در صفوف چپ ایران
تنها از راه تعامل همگانی و پرهیز از انشقاق در صفوف مشترک ما میسر است! ادامه خواندن Continue reading

آیا با این متد بحث به “تشکل بزرگ چپ ایران” میتوان رسید؟ نقدی بر مطلبی تحت عنوان “به کجا چنین شتابان؟” وهاب انصاری – علی صمد

وهاب انصاری – علی صمد
آیا با این متد بحث به “تشکل بزرگ چپ ایران” میتوان رسید؟

منبع :اخبار روز
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱٣۹۵ – ۱ ژوئن ۲۰۱۶

رفیق محمد اعظمی مطلبی تحت عنوان “به کجا چنین شتابان؟” در پاسخ به اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران نوشته است. در بخش اول این مطلب حرفهای کلی درستی در نکوهش تقدس گرایی و منزه طلبی چپ ایران گفته است. اما در ادامه آنجایی که به مشخص میپردازد، متاسفانه خود گرفتار همان برخوردهایی میشود، که به نقد آنها پرداخته است. ادامه خواندن Continue reading

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درباره «گفتگو پیرامون پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”»

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت مصاحبه ای در سایت عصرنو با عنوان «پروژه وحدت چپ را ادامه می دهیم!» منتشر شد که در آن پیرامون پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» و روند طی شده و برخورد سازمان اتحاد فدائیان خلق با آن، نکات نادقیق و بعضا نادرستی طرح شده است. ادامه خواندن Continue reading

دیالکتیک دستگاهمند: هیاهو برای هیچ؟ / کمال خسروی

دیالکتیک دستگاهمند: هیاهو برای هیچ؟ / کمال خسروی

نقد اقتصاد سیاسی / ۱ هفته پیش

/ نقد تئوری «سرمایه‌داری ناب» و «دیالکتیک سرمایه» ــ بخش نخست: اونو و سِکین /

glassmobiusstrip_featured

(برای مطالعه‌ی نسخه‌ی پی دی اف مقاله Naghd_Uno_Sekine-03052016-KK (1) را کلیک کنید) ادامه خواندن Continue reading

به سوی یک دیالکتیک نظام‌مندِ جهانی‌سازی | تونی اسمیت | ترجمه: امین حصوری

به سوی یک دیالکتیک نظام‌مندِ جهانی‌سازی | تونی اسمیت | ترجمه: امین حصوری
توسط: پراکسیس |
۱۰ May 2016 |
بدون دیدگاه

tonysmith1تونی اسمیت
دریافت نسخه‌ی PDF

به سوی یک دیالکتیک نظام‌مند جهانی‌سازی

برگردان: امین حصوری ادامه خواندن Continue reading

نگاهی سوسیالیستی به مبارزاتِ جنبش کارگری در ایران / فرامرز دادور

سمت گیریِ رادیکال و سوسیالیستی یکی از موضوعات مهم در جنبش کارگری است و در خطوطِ زیر با توجه به وضعیتِ جنبش در ایران، این مقوله در ارتباط با مطالبات دمکراتیک و اهدافِ سوسیالیستی بررسی میشود. خطوطِ زیر حول محور دو مولفهِ مرکزی (الف) حمایت از مطالباتِ عامِ دمکراتیکِ کارگری و (ب) همبستگیِ نظری و سیاسی با گرایش های رادیکال و سوسیالیستی نوشته میشود. ادامه خواندن Continue reading

با عدم شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس استبداد دینى گام موثرى در نفی نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن برداریم / بیانیه‌ شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران

انتخابات، در درازای حیات جمهوری اسلامی ایران، همواره به علت سلطه ی استبداد دینی و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات، از جمله قانون انتخابات آن بر اساس قانون اساسی اسلامی، تهی از ابتدائی‌ترین موازین دموکراتیک و آزاد بوده است. انتخاباتِ دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه آینده در ایران نیز استثنایی بر این قاعده ی عمومی در جمهوری اسلامی نمی باشد. ادامه خواندن Continue reading