در باره استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی در برابر تعرض سرمایه : گفتگو با سمیر امین / برگردان: م . ت . برومند

تحلیل ها در باره بحرانی که – به طور ساختاری – سیستم سرمایه داری کنونی را می لرزاند، عقیم بودن رقت انگیزی را به نمایش می گذارد. ادامه خواندن Continue reading

بازگشت انتقادی به مارکس / گفت‌وگوی پروبلماتیکا با حسن آزاد

مقدمه‌ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفتگو با فعالان و نظریه‌پردازان چپ این‌بار به سراغ حسن آزاد رفته‌ایم و پرسش‌هایی درباب چپ‌گرایی، پیوند آن با دموکراسی و سکولاریسم و فلسفه‌ی مارکسی را با وی به بحث گذاشته‌ایم. ادامه خواندن Continue reading

«دنیا در اختیار یک گروه نامریی است»درباره مناسبات قدرت در سرمایه داری جهانی /هانس یورگن یاکوبس

توضیح مترجم

آنچه می خوانید مصاحبه کانال دوم تلویزیون آلمان با آقای هانس یورگن یاکوبس در مورد کتاب جدیدش است تحت عنوان «دنیا متعلق به کیست؟». ادامه خواندن Continue reading

به بهانه گذشتن صد سال از نگارش رساله امپریالیسم لنین / سهراب مبشری

ولادیمیر ایلیچ اولیانف (لنین) در آخرین دوره تبعیدش یعنی هنگام اقامت در سوئیس، رساله ای به رشته تحریر درآورد که امسال یک قرن از پایان کار نگارش آن گذشت. ادامه خواندن Continue reading

مارکس و تاریخ / اریک هابسبام / ترجمه‌: حسن مرتضوی

مارکسیسم چنان جریان غالب در تاریخ را دگرگون کرده که امروزه مشکل بتوان گفت که اثر خاصی را یک مارکسیست نوشته یا غیرمارکسیست؛ مگر اینکه مؤلف خود موضع ایدئولوژیکش را تبلیغ کرده باشد. ادامه خواندن Continue reading