«دنیا در اختیار یک گروه نامریی است»درباره مناسبات قدرت در سرمایه داری جهانی /هانس یورگن یاکوبس

توضیح مترجم

آنچه می خوانید مصاحبه کانال دوم تلویزیون آلمان با آقای هانس یورگن یاکوبس در مورد کتاب جدیدش است تحت عنوان «دنیا متعلق به کیست؟». ادامه خواندن Continue reading

به بهانه گذشتن صد سال از نگارش رساله امپریالیسم لنین / سهراب مبشری

ولادیمیر ایلیچ اولیانف (لنین) در آخرین دوره تبعیدش یعنی هنگام اقامت در سوئیس، رساله ای به رشته تحریر درآورد که امسال یک قرن از پایان کار نگارش آن گذشت. ادامه خواندن Continue reading

مارکس و تاریخ / اریک هابسبام / ترجمه‌: حسن مرتضوی

مارکسیسم چنان جریان غالب در تاریخ را دگرگون کرده که امروزه مشکل بتوان گفت که اثر خاصی را یک مارکسیست نوشته یا غیرمارکسیست؛ مگر اینکه مؤلف خود موضع ایدئولوژیکش را تبلیغ کرده باشد. ادامه خواندن Continue reading

مارکسیسم سیاسی / پل بلک‌لج / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی

اشاره
مارکسیسم سیاسی از جریان‌های اندیشه‌سازِ مهمِ معاصر در سنت تفکر مارکسیستی است که آثار ارزشمندی در پهنه‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه‌ی سازوکار گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، مسئله‌ی انقلاب بورژوایی و تحولات سرمایه‌داری معاصر پدید آورده است. ادامه خواندن Continue reading