دلیل دشمنی و اتهام زنی اصلاح طلبان علیه اپوزیسیون چیست؟ / عبدالستار دوشوکی

چند روزیست که “اصلاح طلبان حکومتی” با طرح اتهام و هجمه گسترده به اپوزیسیون نظام، سخت در تقلا هستند تا برای نظامی که آنها را طرد کرده است دایه های مهربان تر از مادر بشوند. البته نمی توان از واژه “کاسه داغتر از آش” در مورد آنها استفاده کرد. ادامه خواندن Continue reading

ترامپ، ایران، اروپا: شورش بره‌ها؟ / فرانسوآ نیکولو، سفیر سابق فرانسه در ایران

نه اجرایی کردن قانون سال ۱۹۹۶، نه کنار گذاشتن دلار از معاملات، نه اتخاذ تدابیر تلافی‌جویانه بر ضد شرکت‌های آمریکایی در اروپا، ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به مشخصاتِ امروزینِ امپریالیسم / فرامرز دادور

-شکی نیست در دنیای امروز که همه پدیده های اجتماعی، همواره در حال تغییر هستند، سرمایه داری و خصیصه هایِ امپریالیستیِ آن، نیز دچار تحولات بوده، وارد مرحله جدیدتری شده است. در وافع، تغییراتِ تدریجی در اشکالِ امپریالیستی، عمدتا حولِ محورِ خصلتِ انحصاری و جهانی بودنِ سرمایه، ظهور میابد. ادامه خواندن Continue reading