گزارش مراسم گرامیداشت جانباختگان فاجعه ملی در هلند و بیانیه کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی

این مراسم به دعوت و ابتکارکمیته همکاری احزاب و سازمانهای  سیاسی ایرانی مقیم هلند برگزار شد.

در آغاز برنامه مسول هماهنگی مراسم  ضمن خوش آمد گوئی  به شرکت  کنندگان ایرانی و هلندی و اعلام برنامه حضار را به  لحظاتی سکوت به یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی بویژه جانباختگان تابستان ۶۷ فرا خواند .

آنگاه بیانیه کمیته برگزاری توسط  آقای فریدون ابراهیمی قرائت شد . ( بیانیه ضمیمه گزارش میباشد ) 

سپس آقای جهانگیر اسمعیل پور از بازماندگان فاجعه ملی گوشه ای از رنجنامه مبارزین دربند زندانهای ولایت فقیه در ان روزهای هولناک را در قالب ۲۴ ساعت زندگی در زندان را تشریح کرد، و به فشارها و شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطائی که توسط زندانبانان و توابین با هدف درهم شکستن روحی و جسمی  زندانیان اعمال میشد پرداخت . 

ادامه خواندن Continue reading