دعوت به تظاهرات اعتراضی جمعه ۱۹ مه در پاریس / کارزار تحریم “انتخابات” ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ – پاریس

در اعتراض به ۳۸ سال تبعیض جنسی و سرکوب ملّی و عدم برابری حقوق شهروندان،

در اعتراض به ۳۸ سال عدم وجود آزادی های سیاسی-اجتماعی و منع انجمن ها، سندیکاها و احزاب مستقل،

در اعتراض به ۳۸ سال فقدان عدالت قضائی و اقتصادی،

در اعتراض به ۳۸ سال عدم وجود قانون کار، استخدام های گزینشی و قراردادهای سپید امضاء،

در اعتراض به ۳۸ سال احضار، اخراج، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام دگراندیشان و کارگران ناراضی،

در اعتراض به ۳۸ سال عدم وجود حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد،

و

با خواست توقف هر نوع شکنجه و توقف فوری “اعدام”،

با خواست آزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی و عقیدتی،

با خواست رعایت حقوق مساوی شهروندان و جدائی کامل دین از دولت و آموزش،

با خواست تشکیل انجمن ها، شوراها، سندیکاها، احزاب و مجالس منطقه ای و سراسری و ایجاد حاکمیّتی مردمی،

آزادیخواهان؛

تجربۀ چهار دهه نشان می دهد که حاکمیّت مذهبی ایران غیر قابل “اصلاح” است و ما

با خواست سرنگونی تمامیّت نظام جمهوری اسلامی ایران بدست توانای مردم،

جمعه ۱۹ مه ۲۰۱۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در میدان سن میشل پاریس گردهم می آئیم تا دوش بدوش، صدای اکثریّت مردم محروم و تحت ستم، در سراسر ایران باشیم.

آدرس: چشمه میدان سن میشل

ایستگاه مترو: سن میشل

کارزار تحریم “انتخابات” ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ – پاریس

فراخوان گردهمایی اول ماه مه در پاریس

از ایرانیان آزاده مقیم پاریس دعوت می کنیم تا در گردهمایی ایستاده ای که بمناسبت روز جهانی کارگر در پاریس برگزار می کنیم، شرکت نمائید.

زمان: دوشنبه اول ماه مه ۲۰۱۷ از ساعت ۱۴
محل تجمّع: میدان باستیل آغاز “بولوار ریچارد لو نوار”
خجسته باد اول ماه مه
زنده باد اتحاد بین المللی کارگران
              زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
          سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران


کمیته ایرانی برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۷ – پاریس

اقدام تروریستی جمھوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان را محکوم می کنیم /اطلاعیه شورای موقت سوسیالیست ھای چپ ایران

سه شنبه ٣٠ اذر ١٣٩۵ برابر با بیستم دسامبر ٢٠١۶ شب ھنگام و در پایان مراسم سالگرد تولد دکتر قاسملو در مقر اصلى حزب دمکرات کردستان در شھر کویه واقع در اقلیم کردستان ادامه خواندن Continue reading

برنامه ی پالتاکی شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکراتیک و لاییک ایران

فراخوان همگانی:
شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکراتیک و لاییک ایران،
یک برنامه پالتالکی برگزار می کند.

موضوع گفتگو:
راه کارهای دستیابی به جمهوری، دمکراسی و لاییسیته
و
نقش و جایگاه جنبش های مردمی و اپوزیسیون

گشایندگان گفتگو:
• فرامرز دادور
• جواد قاسم آبادی
• فرهنگ قاسمی

گشایش این برنامه با گفتاری از سوی آقای فرهنگ قاسمی، به مناسبت گرامی داشت ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، خواهد بود.

آدرس تالار مجازی در پالتاک:
Asia and pacific ==>Iran ==> jonbesh jemhori khahan Demokrat va Laic Iran

زمان:
شنبه ده دسامبر ۲۰۱۶ ـ از ساعت ۲۰،۳۰ تا ساعت ۲۳ به وقت اروپای مرکزی
اتاق از ساعت ۲۰ باز خواهد بود.