یورش مجدد به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان و بازداشت بیش از ده کارگر/ کارگران متحد و یکپارچه در مقابل سرکوب ایستادگی کرده اند

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال دستگیریهای گسترده کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی ادامه خواندن Continue reading

چهارمین روز اعتراض کارگران فولاد اهواز: پلیس به معترضان حمله کرد

۵۰۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای چهارمین روز پیاپی به اعتراض خود ادامه دادند. پلیس به معترضان حمله و تعدادی از کارگران معترض را مجروح کرد. ادامه خواندن Continue reading

از اعتصابات وخواسته های عادلانه رانندگان و کامیونداران زحمتکش میهنمان دفاع کنیم! / سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

اعتصاب یکپارچه رانندگان کامیون و کامیونداران در سراسرکشور، فوران خشم ونارضایتی عمیقی است که ریشه در اوضاع نابسامان زندگی همه مردمان کشورو بویژه کارگران و زحمتکشان دارد. ادامه خواندن Continue reading

پایانه‌های حمل و نقل تهران و قزوین هم به اعتصاب پیوستند

با وجود این که رسانه‌های ایران در روزهای گذشته از پایان اعتصاب و اعتراض کامیون‌داران و رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران خبر داده‌اند، ادامه خواندن Continue reading

فشار بر سندیکاها و جنبش کارگری مستقل ایران را قویا محکوم می کنیم / اعلامیه مشترکسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

(خطاب به اجلاس سازمان جهانی کار و سندیکاهای بین المللی ادامه خواندن Continue reading

فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌در ایران

پنج سندیکای فرانسوی در فراخوان مشترکی به تظاهرات در حمایت از جنبش کارگری در ایران دعوت نموده اند این تظاهرات روز ۲۹ ماه مه در ژنو در برابر دفتر سازمان جهانی کار، برگزار خواهد شد.
تظاهرات ایستاده در روز ۲۹ مه ۲۰۱۸ در برابر دفتر سازمان جهانی‌ کار
میدان ملل- ژنو
در دفاع از حقوق کارگران
و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جمله:
حق اعتصاب؛
حق تظاهرات؛
حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی : س.ژ.ت (CGT)، س.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires) ، کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱۸ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛
ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛
حضور نمایندگان تشکلات دموکراتیک و مستقل از رژیم کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار
به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل
از ساعت ۱۲ الی ۱۵
۲۹ مه ۲۰۱۸– ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود را با کارگران و سندیکالیست ها در ایران اعلام دارند.

ترجمه و تکثیر از :
“همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه ”
“اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس”