میزگرد تلویزیونی پیرامون مسله ملی در ایران.کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند

میزگرد تلویزیونی پیرامون مسله ملی در ایران

کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند در ادامه سازماندهی و برگزاری جلسات گفتگو و میزگرد پیرامون مسایل مطرح و جاری میهنمان ، میزگرد تلویزیونی را در ارتباط با مسله ملی در کشورمان سازماندهی و برگزار کرد . ادامه خواندن Continue reading

ممانعت از آموزش به زبان مادری جنایت فرهنگی است .دمکرات‌های چپ تبریز

ممانعت از آموزش به زبان مادری جنایت فرهنگی است

شنبه  ۱ مهر ۱٣۹۱ -  ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲
اول مهر فرا رسید و زخم دیرین محرومیت از آموزش به زبان مادری برای میلیونها کودک و دانش‌آموز کشور دوباره سر باز کرد. این کودکان که روح و روان آنها از بدو تولد با لالایی‌های مادر در آمیخته و آشنایی‌شان با مفاهیم زندگی در ساختار فرهنگ ملی خودشان شکل گرفته است، مجبور هستند زبان مادری خود را در خانه بگذارند و تسلیم آموزش به زبان دیگری شوند. زبانی که به زور نهان و آشکار دولت مستبد اسلامی بر میلیونها کودک و دانش‌آموز و از جمله کودکان و دانش‌آموزان آذربایجانی تحمیل می‌شود. ادامه خواندن Continue reading

پاسخی کوتاه به تبلیغات مسموم علیه مردم کردستان/ حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومه‌له کردستان ایران

در روزهای اخیر و به دنبال انتشار توافقنامه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومه‌له کردستان ایران و در کنار تأییدها و استقبالهای گسترده، موجی از تبلیغات رسانه‌ای ناروا و گمراه‌کننده نیز در قبال این توافقنامه به راه افتاده است که توضیحاتی را از جانب ما امضاکنندگان این توافقنامه برای افکار عمومی مردم ایران ضروری می‌سازد. ادامه خواندن Continue reading

مانیفست هراس پرورانه از تجزیه ایران واکنشی از نبود معرفت سیاست و فقدان عاطفه ملی .

مانیفست هراس پرورانه از تجزیه ایران
واکنشی از نبود معرفت سیاست و فقدان عاطفه ملی
سیروس ملکوتی

سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱٣۹۱
سالهاست که سخن از تجزیه طلبان و تجزیه ایران میرود، هشداری که طی همه این ایام ماندگاری نظام جمهوری اسلامی، این امکان را بدست اورد تا هراس بپروراند و تقابلی مجازی را در توهم سازیهای بخشی از اپوزیسیون ایرانی را تعمین نماید. سیاستی که نیروی سرکوب دادخواهی ها را مشروعیتی می بخشاید تا نظام تبعیض و جنایت پیشه را بدرقه راه بی تفاوتیهای خود سازد. بخش اعظمی از ادبیات سیاسی ما طی سی و اندی سال گذشته بیانگر تعارفات بی حاصل و توهم پروریها نسبت به نیروی درونی خود گردیده است. هراس پروری از احتمال تجزیه ایران خود تبدیل به دکترین ماندگاری در صحنه سیاست برای برخی از قلم بدستان و نهادهای برپاشده بی ثمر سیاسی شده است. بهانه ای گردیده تا با برامد رگهای ناموس وطن خواهی و ستایش واره وطنی یکپارچه به کام خویشتنی خود باور تقابلی با مشکلات و انواع دادخواهی های سیاسی صورت بپذیرد، مشروعیتی برای دورزدنها و نگفتنها گردیده تا با خرده فرمایشات تکراری مبانی اندیشه و گفتار سیاسی را برای این و ان هستی بی رمق فراهم اورد. ادامه خواندن Continue reading