سری که بالای دار رفت و اندیشه ای که ماندگار شد / ده فروردین، ۶۶ مین سالروز شهادت قاضی محمد و یارانش / کیهان یوسفی

بعد از گذشت ۶۶ سال از به دارآویختنش او تنها با نام قاضی شهر مهاباد و مسئول اداره اوقاف این شهر شناخته شده نیست. او بعد از شهادت، رمز رهایی یک ملت گشت و نمادی برای مبارزه. چند لحظه قبل از مرگش و در پای چوبه دار، در بند نهم وصیت نامه اش برای نسلهای آینده می نویسد:”از قیام دست برندارید تا از سلطه رهایی یابید”. ادامه خواندن Continue reading

میزگرد تلویزیونی پیرامون مسله ملی در ایران.کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند

میزگرد تلویزیونی پیرامون مسله ملی در ایران

کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند در ادامه سازماندهی و برگزاری جلسات گفتگو و میزگرد پیرامون مسایل مطرح و جاری میهنمان ، میزگرد تلویزیونی را در ارتباط با مسله ملی در کشورمان سازماندهی و برگزار کرد . ادامه خواندن Continue reading