ما خواهان صلح در منطقه و در جهان هستیم و حمله به پیشمرگۀهای حزب دمکرات کردستان ایران را محکوم می کنیم / هبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران

در شرایطی که آتش جنگ بخش بزرگی از خاورمیانه را فرا گرفته است و هر روز صدها نفر از مردمان این منطقه در اثر سیاست‌های سرمایه‌داری و کشورهای وابسته به آنان  جان خود را از دست می‌دهند ادامه خواندن Continue reading

تحولات گوناگون جامعه کردستان ایران: از دوره پهلوی ها تا استقرار جمهوری اسلامی/محمود بهنام

معرفی کتاب

کردستان در بطن «مدرنیزاسیون» و انقلاب

انتشار: ۲۰۱۴ میلادی / ۲۴۹ صفحه

مقاومت دلیرانه و سرسختانه رزمندگان کرد «کوبان» در برابر تهاجمات وحشیانه نیروهای «داعش» طی چند ماه گذشته، حساسیت و حمایت گسترده‌ای را نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی برانگیخته است. ادامه خواندن Continue reading

هویت ایرانی به روایت دکتر عطاالله مهاجرانی / دکتر عبدالستار دوشوکی

گفتمان مناقشه برانگیز “هویت شیعی ایرانی” که توسط بیانیه آقای عبدالعلی ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران، و مسعود بهنود آغاز شده بود، ادامه خواندن Continue reading

خلق محروم ترکمن و بی توجهی حکومت به مردم سنی / بهمن شاهمرادی

با وجود چند قومیتی (ترک و کرد،کرمانج، ترکمن و تات , فارس)  بودن بافت مردم در استان خراسان شمالی و چند مذهبی بودن (شیعه , سنی , بهایی) جامعه این منطقه، ادامه خواندن Continue reading

«گفتمان ایران» و «تهدید» استقلال کردستان / معروف کعبی

 «من در رویای خود دنیایی را می‌‌بینم که در آن

همه‌گان راه گرامی ِ آزادی را می‌‌شناسند…»

در برابر پیشروی سیاسی مردم کردستان در عراق و تأثیرات آن بر کشورهای همسایه از جمله ایران، «گفتمان ایران» در مقالات و مصاحبه‌ها بطور چشمگیری بازنمایی می‌شود. منظور از گفتمان سیستمِ گذاره‌هایی است که توسط آن جهان را می‌توان شناخت و منظور از «گفتمان ایران» بطور عام گذاره‌ها و پیش‌فرض‌های غالب است که اساس آنها را یک روایتِ تک‌خطیِ تاریخ «ایران» و تجانس و تغییرناپذیری این پدیده تشکیل می‌دهد. ادامه خواندن Continue reading