برای دانشجویان و برای نماد والای جنبش دانشجویی، ۱۶ آذر / هوشنگ کشاورز صدر

ا

برای دانشجویان و برای نماد والای جنبش دانشجویی، ۱۶ آذر

ز آن بالا سه قطره خون چکید،

تو که به چشم خودت دیدی،

تو که شاهد آن بودی.»

صادق هدایت

ادامه خواندن Continue reading

بعد از علوم انسانی، رشته های هنر نیز مورد بازنگری قرار می گیرند

مسئول کارگروه بازنگری و تدوین رشته‌های هنری دانشگاه هنر اصفهان، از بازنگری ٢٩ رشته و تدوین ٢۴ رشته هنری خبر داد. وی با بیان اینکه اکثر رشته‌های هنری مبتنی بر تفکرات، نظریه‌ها و اصول غربی هستند، عنوان کرد: این رشته‌ها علاوه بر داشتن فرهنگ و هنر بیگانه، شاخص‌های به روز بودن، غنای محتوایی، نیاز محوری و ارزش مداری را ندارند.
به گزارش دانشجونیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، رسول بیدرام با بیان اینکه در این بازنگری به رشته‌هایی که نیاز بیشتری به آن وجود دارد بیشتر پرداخته شده است، اظهار کرد: ارزش‌های فرهنگی و دینی در این رشته‌ها ضعیف شده بود و به روز نشدن و نبود غنای محتوایی رشته‌ها از نقاط ضعفی بود که ضرورت بازنگری را در این رشته‌ها ایجاب می‌کرد. وی ادامه داد: رشته‌هایی که اکثرا مولود تفکر اسلامی و ایرانی هستند نیاز به شناخت جریانهای فکری، مبانی دینی و تطابق با جریانهای فرهنگی هنری دارند.

ادامه خواندن Continue reading