بانک بریکز آغاز به کار می کند / استفن لندمن

ترجمه دکتر احمد سیف

بانک توسعه جدید که درشانگهای آغاز بکارکرده است آغاز چالشی جدید برای موسسات مالی وحشی غربی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگرعبدالله شرخرهای مدرن است. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به وضعیتِ وخیمِ اقتصادی مردم در ایران و جهان /فرامرز دادور

اکثرِ توده های کارگری و زحمتکش در ایران و جهان همواره خواهان ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و انواع ستمهای اجتماعی و مبتنی بر روابط همبستگی آور و صلح آمیز بوده اند. ادامه خواندن Continue reading

ریسک همزمان صادرات نفت، گاز و پتروشیمی ایران / دالغا خاتین اوغلو (روزنامه نگار حوزه انرژی در باکو)

ایران با داشتن بیش از ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی که معادل ۱۸ درصد از کل ذخایر ثابت شده جهان است، هنوز با مشکل کمبود گاز مواجه است. ادامه خواندن Continue reading