اول ماه مه (12 اردیبهشت) تجدید پیمان دیگری برای گسترش مبارزات متحد کارگران/ کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

اول ماه مه (12 اردیبهشت) تجدید پیمان دیگری برای گسترش مبارزات متحد کارگران/ کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایراندر جریان این اعتراضات و مبارزات نیز کارگران، بیش از پیش، آگاه میشوند که تاهنگامی که سایه شوم استبداد مذهبی بر سرزمین ما پابرجا است، تعرض علیه کارگران و زحمتکشان و جقوق اولیه آنان ادامه خواهد یافت. آنها درمی‌یابند که پراکندگی مبارزات، ضعف عمده آنها در برابر صف آرائی رژیم و شرکای سرمایه دار آنست و بدون ایجاد تشکلهای آزاد و مستقل صنفی و اجتماعی و بدون مبارزه ای متشکل، سازمان یافته و سراسری، تحقق خواسته های آنها میسر نخواهد بود. از این راه و از طریق تلاش برای برقراری پیوند با جنبشهای اجتماعی جوانان و دانشجویان، زنان، ملیتها ی تحت ستم، معلمان و پرستاران، مدافعان حفظ محیط زیست و همچنین همبستگی بین المللی و جلب حمایت کارگران و زحمتکشان و نیروها ی ترقیخواه دیگر جوامع، طبقه کارگر ایران می‌تواند توازن قوای تازه ای رقم زده و پیروزیهای پایدار و بزرگتری را به دست ....

قطعنامه اول ماه مه 5 سندیکا و تشکل مستقل کارگری

ما کارگران به ویژه درشرایط تورم و گرانی روزافزون کالاهای اساسی درجامعه، اِعمال برخی سیاست های معروف به ریاضت اقتصادی همچون رها سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها، اخراج و بیکار سازی کارگران با بهانه ها و ترفندهایی چون تعدیل نیرو و خصوصی سازی، مقررات زدایی از حقوق کار و نابودسازی برخی از دستاوردهای چند ده ساله حقوق کارگری و تعرض ضد کارگری به قانون کار و ... را محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن به این قبیل سیاست های اسارت آور و ضد عدالت اجتماعی هستیم. ....

اخبار و گزارشات کارگری 7 اردیبهشت1395

-4 تشکل ونهاد مستقل کارگری:قطعنامه روز جهانی کارگر - پیام کارگران اخراجی کارخانه فولاد زاگرس به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر - تجمع کارگران مخابرات کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق! - بلاتکلیفی 800کارگرکاشی نیلوی اصفهان واعتراضاتشان نسبت به تعطیل شدن کارخانه ،بیکاری وعدم پرداخت ماه هاحقوق وحق بیمه ! - تجمعات اعتراضی کارگران بیکارشده کارخانه ایستک کردستان! - بیکاری285کارگرقند ورامین بدنبال تعطیلی ....

آلن بدیو و معجزه ی رخداد

چنین به نظر که می رسد از نظر بدیو، مارکس حتی پس از آن که اعلام داشت از این پس مساله دیگر صرفاً بر سر تفسیر جهان نیست، علیرغم تمام ظواهر و شواهد و علیرغم خودش، ناخواسته، غیاباً و متناوباً، کماکان یک فیلسوف باقی می ماند. بدیو این نحوه ی منحصر به فردِ و خاص ارتقای علمی را در تقابل کامل با « وصله پینه کردن پوزیتیویستی رایج آن دوران »، که مارکس سرسختانه و نه علم بلکه « نقد » می خواندش، مورد پرسش قرار نمی دهد. نقدی که می کوشد در قامت ابژه اش باشد، یعنی ‌در قامت سرمایه بیندیشد. به هر حال‌، با مارکس نحوه ی تازه ای درشکل گیری اندیشه و اندیشیدن وارد میدان می شود. بدین معنا که اندیشه، بی آن که تسلیم فراز و نشیب های سیاست شود، وارد یک نوع رابطه ی پرتنش مشاعی با سیاست شده و این همه در عین آن که دائماً پراتیک خود را زیر پرسش می ....

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر  اوّل ماه مه ، روزجهانی کارگر را درشرایطی ارج می گذاریم که از یک سو، معیشت کارگران روزبه روز درمعرض تهدیدهای جدّی بیکاری، گرانی و فقر گسترده و لجام گسیخته قرار گرفته است و از سوی دیگرخواست های کارگران به اعتراض های اجتماعی تبدیل شده و ابعاد گسترده ای یافته ....

قطعنامه سه سندیکا ها وتشکل های مستقل کارگری

قطعنامه  سه سندیکا ها  وتشکل های مستقل کارگری در روز جهانی کارگر، بیش از هر زمان دیگری لزوم اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران احساس می شود و به ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر تبدیل می گردد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ....

گزارشی از کسب و کار زنان دست فروش در مترو تهران

گزارشی از کسب و کار زنان دست فروش  در مترو تهرانبراساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۲۶٫۱ درصد است. سهم مردان از این آمار بیکاری ۲۲٫۳ و زنان ۴۲٫۸ درصد ....

اخبار و گزارشات کارگری 31 فروردین1395

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پتروشیمی کارون ماهشهرهمزمان باسفر وزیرکاربه منطقه! - سایه شوم بیکاری بالای سر3500کارگر6کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان! عدم پرداخت حقوق اسفندماه این کارگران! - سومین روزمتوالی اعتراضات بازنشستگان صنعت فولاد کشور درپایتخت! - تجمع بازنشستگان مخابرات مازندران مقابل اداره‌کل دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان! - تجمع مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سراسر کشور مقابل مجلس دراعتراض به عدم تبدیل ....

سیاسی

کارگری

  • اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵ ما کارگران به ویژه درشرایط تورم و گرانی روزافزون کالاهای اساسی درجامعه، اِعمال برخی سیاست های معروف به ریاضت اقتصادی همچون رها سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها، اخراج و بیکار سازی کارگران با بهانه ها و ترف...
  • اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵ -4 تشکل ونهاد مستقل کارگری:قطعنامه روز جهانی کارگر - پیام کارگران اخراجی کارخانه فولاد زاگرس به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر - تجمع کارگران مخابرات کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به عدم پرداخت5ما...

بین المللی

دیدگاه ها

دانشجویی

حقوق بشر

  • فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ زندانیان سیاسی یا امنیتی زیادی از جمله حسین رونقی ملکی، امیر امیرقلی، سعید شیرزاد، افشین بایمانی، مسعود عرب چوبدار، فرید آزموده، ایرج حاتمی، بهزاد ترحمی، صالح پیچگانلو، مصطفی پروین، سعید صادقی فر و مر...
  • فروردین ۲۰, ۱۳۹۵ عفو بین‌الملل از اعدام ۹۷۷ نفر در ایران در ۲۰۱۵ خبر داد. این سازمان شمار اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۱۵ را در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه و "هشداردهنده" خواند. مجازات اعدام تاکنون از قوانین ۱۰۲ کشور جهان حذف ...

زنان

ملیت ها

اندیشه

مصاحبه

گزارش

یادها

  • مهر ۲۸, ۱۳۹۴ "به زبان قانون" کتابی است شامل دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی با پیشگفتار بلند مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر. این کتاب برای کسانی که دوستدار مطالعه ی تاریخ جنبش چپ نوین ایران و زندگی...
  • مهر ۲۷, ۱۳۹۴ جعفر بهکیش بازمانده خانواده‌ای است که هفت تن از اعضای آن در دهه ۶۰ اعدام شدند؛ پیکر محمد علی، محمود، محمد رضا، محسن و زهرا بهکیش به همراه سیامک اسدیان همسر زهرا و مهرداد پناهی شبستری، برادر همسر جعفر ...

اقتصادی

اجتماعی