- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

Posted By admin On آذر ۳, ۱۴۰۰ @ ۹:۳۲ ب.ظ In زنان | No Comments

[1]

بنا بە گزارش دریافتی از شهرمریوان، بعد از ظهر امروز چهارشنبە ٣ آذر ١۴٠٠ خورشیدی برابر با ٢۴ نوامبر ٢٠٢١جمع چشمگیری از زنان و مردان آزادی خواە و برابری طلب این شهر بە مناسبت ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در “پارک ملت” شهر مریوان اقدام بە تجمع و گردهمایی نمودند.

تجمع کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطرە زنان جانباختە چە در خشونت دولتی و چە در خشونت خانوادە و جامعە کە محصول مناسبات و فرهنگ طبقاتی و مردسالار با حمایت مذهب است، و چە در نبرد برای رهایی و برابری جانباختەاند، یاد همە زنان مبارزو برابری طلب را ارج نهادند.

در این گردهمایی در مورد مسائل و معضلات جامعە و بویژە مسائل زنان، تشکل مستقل زنان و ویژەگی آن و دیگر معضلات امروز جامعە بحث و تبادل نظر آنجام گرفت. پایان بخش این مراسم، پخش شیرینی و شادباش این روز جهانی بە همە زنان و مردان حاضر در گردهمایی بود.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/?p=32458

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2021/11/20211124_Marivan.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.