- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

گزارش برگزاری پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

Posted By admin On آبان ۱, ۱۴۰۰ @ ۱۰:۴۲ ق.ظ In اسناد | No Comments

[1]

موضوعات در دستور عبارت بودند از :

۱ – اوضاع سیاسی، سیاستها و وظایف ما

۲- سیاستهای ائتلاف دموکراتیک و همگرائی چپ

۳- مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه ای

۴- گزارش مالی

۵- انتخابات کمیته مرکزی

۱ – اوضاع سیاسی و سیاستها و وظایف ما

دو دور بحث پیرامون پیشنویس سند “اوضاع سیاسی، وظایف وسیاستهای ما” که از طرف گروه تدارک کنگره تهیه و ارائه شده بود به همراه مطلبی تحت عنوان ” تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی “، به منظور تعیین سند مبنا برای ادامه مباحث، صورت گرفت.

در جریان بحث پیرامون سند سیاسی، از جانب شرکت کنندگان در کنگره تاکیدات و پیشنهادهائی در موارد مشخصی صورت گرفت. از جمله گفته شد که در سند مبنا، موضوع بحران محیط زیست به اندازه کافی باز نشده است.  مسئله کمبود آب، تخریب محیط زیست ناشی از سیاست‌های حکومت، مهاجرت‌ها و دیگر عوارض ناشی از آن که خود به بحران بزرگی در جامعه تبدیل شده است. در مورد اوضاع منطقه و پیامدهای آن هم، از جانب شرکت کنندگان نکات تکمیلی مطرح گردید. از جمله آنها مسئله تشنج اخیر در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بود و اینکه اینگونه تنش‌ها صلح در منطقه را بیشتر به خطر خواهد انداخت. موضوع مورد توجه دیگر، مسئله شعارهای عمده و یا محوری در این مقطع از مبارزات مردم بود که پیشنهادهائی داده شد.

پس از کفایت بحث، رای گیری برای سند مبنا صورت گرفت. سند “اوضاع سیاسی، وظایف وسیاستهای ما” ارائه شده از طرف گروهِ تدارک گنگره با ۹۴٪ رای موافق و ۶٪ رای مخالف به عنوان سند مبنا تصویب شد. مطلب ارائه شده تحت عنوان ” تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی ” با ۶٪ موافق و۴۴٪  مخالف، به تصویب نرسید و از دور مباحث خارج شد.

بعد از تعیین سند مبنا، کمیسیون سند سیاسی انتخاب شد تا پیشنهادات اعضای کنگره را طبق آئین نامه، بررسی و جمعبندی نماید.

پس از پایان کار کمیسیون سند سیاسی، بحث درباره اصلاحات و یا تغییرات پیشنهادی حول سند صورت گرفت و جداگانه در چند مورد، رای گیری بر سر آنها انجام شد. در پایان، کلیت سند پیشنهادی همراه اصلاحات و تغییرات مصوب، به رای گذاشته شد و با حائز شدن ۹۴ درصد موافق و ۶ درصد مخالف به تصویب کنگره رسید. (متن سند مصوبه « اوضاع سیاسی و سیاستها و وظایف ما» جداگانه منتشر میشود)

۲- سیاستهای ائتلاف دمکراتیک و همگرایی چپ

در این بخش ابتدا موضوع همگرائی چپ به بحث گذاشته شد. اغلب شرکت کنندگان تاکید داشتند که ما به عنوان یک سازمان چپ سوسیالیست بر لزوم اتحاد نیروهای چپ و شکل گیری یک ثقل نیرومند چپ در مبارزه برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم باور داشته و داریم، هر چند که موانع و مشکلات واقعی هم در راه غلبه بر پراکندگی چپ عمل می‌کند.  تلاش‌هائی در این راه در سال‌های گذشته انجام گرفته و تجربه نشان داده، که علیرغم موانع موجود، همکاری و همگرائی چپ  میسر است. بحثهای کنگره نشان داد که این راه ادامه خواهد  داشت.

در بخش اتحاد و همگرائی چپ، یک قرار مبنای پیشنهادی به کنگره ارائه شده بود که پس از بحث و اظهارنظر و رای گیری در مورد برخی اصلاحات پیشنهادی، قرار مزبور با کسب ۸۵ درصد آرای موافق (و بدون مخالف) به تصویب رسید

متن قرار مصوب در مورد همگرائی چپ :

«کنگره ضمن تائید تلاش های تا کنونی در ارتباط با همگرائی طیف نیروهای چپ سوسیالیست ، از کمیته مرکزی منتخب می‌خواهد که با توجه به ضرورت و اهمیت روز افزون این امر ، کوشش‌های خود را در این زمینه با جلب نظر و همکاری سایر نیروهای این طیف و در چهارچوب یک برنامه زمان بندی شده ، پیگیری نماید»

بحث در مورد ائتلاف دمکراتیک از مواردی بود که چه در جریان جلسات تدارک کنگره و چه در خود کنگره وقت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان تشکیل سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، تلاش برای شکلگیری یک ائتلاف دمکراتیک وسیع همواره در دستور کار بوده و در تمامی کنگره‌های سازمان بر ان تاکید شده است. تشکیل ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» دستاوردی برای این تلاش‌ها بود، که ازنظر سازمان، نه پایان کار که آغازی برای رسیدن به یک ائتلاف وسیع و موثر می‌باشد. در جریان بحث‌ها، ضمن تاکید بر اهمیت تشکیل و ادامه فعالیت ائتلاف «همبستگی»، انتقاداتی به عملکرد این ائتلاف در دوسال گذشته، که علیرغم حضور ده سازمان و حزب درآن بسیار محدود بوده و بازتابی درخور مقیاس نیروی تشکیل دهنده آن نداشته است، از جانب برخی از شرکت کنندگان کنگره مطرح شد و بر لزوم حل مشکلات و برداشته شدن موانع  گسترش فعالیتهای این ائتلاف و رشد آن تاکید شد.

در بخش ائتلافهای دموکراتیک، یک قرار و یک قطعنامه مورد بحث قرار گرفتند. قرار پیشنهادی گروه تدارک با ۸۴ درصد آرا برای مبنای مباحث در این زمینه تعیین شد. قطعنامه پیشنهادی تحت عنوان ” برخی مبانی نظری بر ائتلاف‌های سیاسی” جداگانه و بعدا به رای گیری گذاشته شد که با ۲۱ درصد آرای موافق و ۵۰ درصد مخالف به تصویب نرسید.

پس از بحث کافی در مورد قرار مبنا و با توجه به پیشنهادات و اصلاحات ارائه شده در جلسه کنگره، قرار زیر با ۷۹ درصد آرای موافق و ۱۵ درصد مخالف به تصویب رسید :

متن قرار مصوب در مورد ائتلاف دموکراتیک :

قرار برای تلاش‌های سازمان در ائتلاف‌های دمکراتیک

«کنگره ضمن ابراز خرسندی از شکل‌گیری ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” متشکل از ده سازمان و حزب، در فاصله دو کنگره و پس از چندین سال تلاش برای سامان دادن به ائتلافی از أحزاب و سازمان‌های جمهوری خواه دمکراتیک و لائیک،  بر تداوم تلاش‌های دو سال اخیر سازمان در این ائتلاف تاکید دارد. همچنین  کنگره تاکید دارد که  مجموعه تلاش‌های سازمان و دیگر نیروهای شرکت‌کننده در این ائتلاف، باید بتواند این ائتلاف را گسترش دهد و فراتر از سازمان‌های شرکت‌کننده در آن، فعالیت مشترک سیاسی کرده و یک ائتلاف نیرومند و موثر را در جهت مبارزه باحکومت اسلامی، نمایندگی کند.»

۳-مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه‌ای

تاخیر در برگزاری کنگره ادواری سازمان در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و تصمیمات ناشی از آن توسط کمیته مرکزی سابق، نیاز به بازنگری در اساسنامه سازمان را در دستور کار قرار داده بود. اساسنامه سازمان بر برگزاری کنگره با حضور اعضاء  سازمان هر دو سال یک بار تاکید دارد. تاخیر در برگزاری کنگره  و برگزاری مجازی آن، مغایر اساسنامه بود. از یک سال قبل بحث درون تشکیلات و بررسی همه جوانب کاراز سوی کمیته مرکزی پیگیری شد و نهایتا با نظر اکثریت رفقای سازمان، از طریق همه پرسی ، تصمیم به تاخیر در برگزاری کنگره و سپس برگزاری مجازی آن گرفته شد و موضوع از طریق همه پرسی به تائید اعضاء سازمان رسید. بدنبال این تصمیات قرار شد تا با توجه به این تجربه، در مورد شرائط اضطراری بندهائی به اساسنامه اضافه شود. در این مورد در جریان بحثهای تدارک کنگره صحبت شد و نهایتا کمیته مرکزی تصمیم گرفت، که به دلیل کمی زمان باقی مانده تا کنگره و نیاز به تدارک کافی برای اساسنامه جدید، موضوع بازنگری کل اساسنامه از دستور کار این کنگره خارج شده و تنها برای شرائط اضطراری پیش بینی های اساسنامه ای لازم تدارک شود.

در این زمینه پس از دو دور بحث،  سه  قرار مختلف به کنگره ارائه شد و دو قرار زیر در کنگره به تصویب رسید:

قراری در مورد شرایط اضطراری که با ۸۶ درصد موافق و ۱۴ درصد مخالف تصویب شد:

« در شرایط اضطراری مانند شیوع بیماری همه گیر و یا وضعیت مشابه آن که امکان برگزاری کنگره حضوری فراهم نباشد، ک.م. می تواند با نظر خواهی از تشکیلات و موافقت ۶۰ درصد از اعضای سازمان آن را به صورت مجازی تدارک و سازماندهی کند. در این شرایط  همچنین ک.م. می تواند جلسات حضوری خود( پلنوم) را مجازی برگزار کند.»

متن قرار دوم اساسنامه ای که با ۵۷ درصد آرای موافق و  ۲۸ درصد آرا مخالف تصویب شد به صورت زیر است :

«از آنجا که اساسنامه حاضر در مواردی نیاز به اصلاح دارد، کنگره، کمیته مرکزی  منتخب را موظف می کند تا پیش نویس اساسنامه ‏جدید را تهیه و به بحث در تشکیلات گذاشته و جهت تصویب به کنگره آینده ارائه کند.»

پس از تصویب دو قرار اساسنامه ای فوق، مسائل تشکیلاتی مطرح شد. پیشتر و در جریان تدارک کنگره علاوه بر ارائه «گزارش عملکرد» کمیته مرکزی و سازمان طی دوره گذشته، که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، مطلبی نیز با عنوان « نگاهی به راهی که در پیش داریم» درهمین رابطه  ارائه شده بود.  این مطلب عمدتا تاکید داشت که با توجه به وضع کنونی سازمان  و پراکندگی چپ از یک سو و تحولات سیاسی در ایران و نارضایتی وسیع و گسترده در جامعه و اوجگیری جنبشهای اعتراضی مردم،  نگاهی به راهی که در پیش داریم، موانع و مشکلات سازمان، دسته بندی وظائف و اولویت بندی آنها داشته باشیم.

دراین باره نیز دو دور بحث صورت گرفت و شرکت کنندگان از جوانب مختلف به موانع و محدودیت‌های موجود و راههای جدید فائق آمدن بر این موانع و پرهیز از دوباره کاری و متقابلا  گسترش توان، کارآئی و عرصه های فعالیت سازمان اشاره داشتند.

۴-گزارش مالی

در ادامه اجلاس کنگره، مسئول مالی سازمان گزارش مالی را ارائه کرد در این زمینه بحث کوتاهی در مورد چگونگی بهبود و تقویت بنیه مالی سازمان انجام گرفت.

۵-انتخابات کمیته مرکزی

در این زمینه نخست بر اساس آئین نامه کنگره، بحث و تبادل نظر حول تعیین تعداد اعضای کمیته مرکزی آتی و همچنین شرایط عضویت در کمیته مرکزی  و تعیین حداقل تعداد رفقای زن در کمیته مرکزی (طبق بندهای ذیربط اساسنامه) صورت گرفت. پس از اعلام نامزدها و همچنین معرفی نامزدها از سوی شرکت کنندگان در کنگره، انتخابات کمیته مرکزی در دو دور به صورت اخذ آرای مخفی و مستقیم  شرکت کنندگان انجام گرفت و کمیته مرکزی جدید سازمان تعیین گردید.

در نتیجه این انتخابات، ۴۰ درصد اعضای کمیته مرکزی تغییر یافت و برای اولین بار، رفقای زن منتخب، اکثریت تعداد کمیته مرکزی را به خود اختصاص دادند.

پیشنهاد پیام

در پایان کار کنگره موضوع پیشنهاد برای صدور پیام به مناسبتهای گوناگون طرح شد که بعد از تبادل نظر، در نهایت پیشنهاد صدور پیامی از جانب کنگره در مورد سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی و اوج گیری اخیر جنبش دادخواهی و همچنین در ارتباط با روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، تصویب و تهیه و انتشار آن به کمیته مرکزی منتخب محول شد.

بدین ترتیب پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با پیشبرد مباحث در فضائی صمیمانه و همراه با صراحت بیان و تصویب اسناد مربوطه، همه مواردی که در دستور کار خود گذاشته بود با موفقیت به انجام رساند.

پخش و اجرای سرود انترناسیونال، پایان بخش اجلاس کنگره بود.

کمیته مرکزی منتخب کنگره پانزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ – ۲۲/۱۰/۲۰۲۱


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/?p=31988

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2021/10/logoye-jadid-sazman1.png

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.