نوشته شده در دیدگاه ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

مبارزه برای رفع هرگونه تبعیض با آتش توپخانه و بمباران هوائی خاموشی شدنی نیست!

مبارزه برای رفع هرگونه تبعیض با آتش توپخانه و بمباران هوائی خاموشی شدنی نیست!

به گزارش خبرگزاری های کردی بار دیگر در روزهای دوشنبه ٢۶ خرداد )١۵ژوئن( تا چهار شنبه ٢٨ خرداد
)١٧ژوئن( ساکنین منطقه مرزی حاجی عمران هدف آتش توپخانه سپاه پاسداران جمهوری اسالمی قرار گرفت و
همزمان با این حمالت، جنگنده های هوائی ارتش ترکیه ارتفاعات باراسکان در روستای آالنا را با بمب افکن های خود
مورد هدف قرار دادند.
این حمالت هماهنگ پس از دیدار رئیس سازمان اطالعات ترکیه با مقام های حکومت عراق و گفت و گوی محمد جواد
ظریف با همتای ترک او در آنکارا به قصد همکاریهای مشترک دو رژیم اقتدارگرای ارتجاعی منطقه علیه احزاب و
نیروهای اپوزیسیون انجام گرفت. گرچه در گذشته حکومت اقلیم کردستان و مقام های مسئول دولت مرکزی عراق
خواستار قطع حمالت ترکیه به خاک این کشور شده بودند اما این بار حمالت با سکوت آنها روبرو گردید.
به نظر میرسد که این حمالت نتیجه همکاریهای سه جانبه سه حکومت ارتجاعی و مذهبی در منطقه و برای سرکوب
نیروهای مخالف صورت میگیرد .همانگونه که همکاریهای نظامی و امنیتی ترکیه به منظور پیگرد و سرکوب
مخالفان خود از سال ٢٠٠٣ شکل گرفت و تا به امروز ادامه دارد.
حاکمیت مذهبی فاشیستی ورشکسته در ایران که سال هاست با بحران های عمیق در عرصه های سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روبروست نا توان تر از گذشته در اثر شیوع ویروس کرونا و پیامدهای جان سوز
و فاجعه بار آن، راهکاری به جز سرکوب خواسته های به حق مردم برای نان، آب، هوا و آزادی نمی شناسد. با اینکه
وضعیت دو حکومت فاسد و ناکارآمد منطقه ای عراق و ترکیه با اوضاع جمهوری اسالمی قابل قیاس نیست اما هر
دوکشور به علت ماهیتشان و با توجه به ناتوانی آنها در پاسخ گویی به آسیب های کرونایی با بحران ها و چالش های
متعددی مواجه هستند.
رشد نابسامانی ها و افزایش مشکالت زندگی برای اکثریت شهروندان این جوامع و بی پاسخ ماندن مطالبات مردمان این
کشورها به موازات سرکوب عریان و وحشیانه اعتراضات به حق آنها به وضعیت موجود، زمینههای مناسبی را برای
برآمد قیام های سراسری و بنیاد کن فراهم شده و حاکمان بیم از آن دارند که با طغیان خشم و انزجار انبوه مردمی
طومار عمر ننگینشان برای همیشه بسته شود. در چنین شرایطی حاکمیت های ارتجاعی و خودکامه اقتدارگرا چارهای
نمی اندیشند جز با توپ و تانک و بمباران سلطه خشونت بار خود را از طریق خفه کردن صدای حق طلبانه مخالفین بر
جامعه تحمیل کنند.
ما، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران حمالت نیروهای نظامی دو رژیم ارتجاعی در خاورمیانه را به
مناطق اقلیم کردستان عراق تجاوز آشکار به مناطق مسکونی مردمان این سرزمین ارزیابی کرده و قاطعانه محکوم می
نمائیم هم زمان، ما خود را با مبارزات حق طلبانه مردمان کرد کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه در راه برچیدن
هر گونه تبعیض از جمله تبعیض ملی، جنسیتی و مذهبی و استقرار دموکراسی در چارچوب یک جمهوری مبتنی بر
حقوق بشر و همزیستی صلح آمیز با همسایگان همگام میدانیم
ما، در عین همبستگی با ساکنین مناطق بمباران شده؛ افراد، نیروها، احزاب، نهاد ها و جنبش های دموکراسی طلب،
آزادی خواه، عدالت پرور و صلح جو را فرا میخوانیم که با محکوم کردن حمالت جنایتکارانه ارتش های جمهوری
اسالمی ایران و ترکیه خواستار پایان این حمالت ویرانگر و خانمان سوز شوند.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>