نوشته شده در ملیت ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران به مناسبت ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب مردمی ایران

در حالی به سی و نهمین سالروز قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم پادشاهی و برقراری نظامی آزاد و دمکراتیک نزدیک می شویم که مبارزه برای رهایی و آزادی وارد مرحله جدیدی شده است. اعتراضات وسیع مردمی ٧ دی و روزهای متعاقب آن تاثیر چشمگیری را بر جامعه و حکومت دیکتاتوری نهاده و سیمای نوینی را از مبارزات جنبش حق طلبانه تودهای و ملیتهای ایرانی را برای احقاق آزادی و سرنگونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در ایران به نمایش گذاشته است.
خیزش وسیع مردمی در مناطق مختلف ایران اگرچه از اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم بود که حاصل سیاستهای غلط و فساد در اقتصادی ویران و رانتی که در انحصار سپاه پاسداران و ارگانهای سیاسی – امنیتی وابسته به بیت رهبریست، به سرعت شکل سیاسی به خود گرفت و مشارکت جسورانه و الهام بخش زنان، کارگران، دانشجویان و سایر اقشار جامعه، امید تازهای به جنبشهای اجتماعی در ایران بخشیده است.
با نگاهی به محتوا و وسعت جغرافیای این اعتراضات در مقایسه با سایر اعتراضات گذشته، این حقیقت را نمایان میشود که مبارزات سیاسی و مدنی در ایران پا به عرصه نوینی نهاده است. اهم دستاوردها و ویژگیهای این مرحله عبارتند از؛ انحطاط مشروعیت از نظام جمهوری اسلامی و از هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان و اتمام انسداد سیاسی و ریزش هژمونی رژیم حاکم و در جبههی مقابل بالا رفتن روحیه مبارزاتی مردم به ستوه آمده علیه رژیم جمهوری اسلامی که نشان داد پایههای رژیم دیکتاتوری در برابر نیرو و اراده مردمی چقدر ضعیف، حقیر و ضربهپذیر است.
رژیم جمهوری اسلامی در طول سالیان عمر خود از هیچ ابزار و شیوهای برای سرکوب و ارعاب، شکنجه، کشتار و اعدام فروگذار نبوده، اما نتوانسته میل آزادیخواهی را در ایران بمیراند و بنابراین و علی رغم ثبت تاریخی سیاه و استفاده از تمام دستگاههای سرکوبگر، تبلیغات و رسانه، ارشاد و نظام آموزشی خود از تغییر مسیر دادن به خواستهای مردم اهداف و آرمانهای قیام ۵٧ که عبارت بودند از رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی، بهرمندی اقلیتهای ملی و اتنیکی از حقوق اولیه و همچنین احقاق حقوق زنان، آزادیهای فردی و در کل بنیاد نهادن ایرانی آزاد، دمکرات و سکولار، عاجز و ناتوان بوده است.
در سالروز قیام ملیتهای ایرانی و با نگاهی گذرا به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران زیر سلطه جمهوری اسلامی به وضوح پیداست که مسئولین و مدیران این رژیم آرزوها و آرمانهای قیام مردمی را به انحراف برده و با ارتجاعی ترین قوانین، حقوق و آزادیهای انسان را انکار و کشور را غرق درفساد، دزدی، تاراج و ویرانی کردهاند. تورم رو به افزایش و خالیتر شدن صندوق توسعه ملی، ورشکستگی بانکها، رکود اقتصادی و بیکاری روزافزون و … اقتصاد ایران و حتی رژیم حاکم را نیز به بن بست رسانده و تنها افقی روشن و امیدبخش برای اقشار مردم ایران و حل این مشکلات تغییر نظام سیاسیست که این روزها به وسعت ایران جنبشهای مدنی و اجتماعی (زنان، دانشجویان، جوانان، محیط زیست، کارگران و …) در حال رشد هستند. فضای ترس و ارعابی که رژیم طی چهار دهه گذشته بر ایران حاکم کرده است، شکاف عظیمی برداشته و مردم ترسشان ریخته است. در عرصه خارجی و منطقهای نیز رژیم جمهوری اسلامی با مجموعهای از مشکلات بزرگ و حل ناشدنی روبهروست. حمایت و پشتیبانی بی پروا از تروریسم، جنگ افروزی و دخالت و آشوبگری رژیم در منطقه دیگر برای جهان قابل قبول نخواهد بود.
جنبش حق طلبانه کردستان با ویژگیهای مترقیخواهانه خود که از ابتدا پیشرو مبارزه برای سرنگونی رژیم توتالیتر و دیکتاتور جمهوری اسلامی بوده است، بی شک در آینده نیز وظیفه بزرگی را در این عرصه بر عهده خواهد داشت.
با درکی صحیح از شرایط امروزی و وظایفمان در آستانه این تغییر بزرگ اجتماعی و سیاسی در ایران، بر این عقیده هستیم که اتحاد و همبستگی میان تمام آزادیخواهان و اپوزیسونی کورد و ایرانی برای به سرانجام رسانیدن رسالت تاریخیشان و پشتیبانی از جنبشهای تودهای ضرورتی سرنوشت ساز و انکارناپذیر می باشد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن ارج نهادن به قیام مردمی ملیتهای ایران در سال ۵٧ برای برقراری جامعهای دمکرات، سکولار و عدالت اجتماعی، از مبارزه مردم برای احقاق حقوق و آزادیهایشان و در نهایت تغییر رژیم سیاسی در ایران حمایت کرده و خود را حامی و پشتیبان هر جنبش دمکراسیخواهانهای می داند در راستای تضعیف و برچیدن رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بر ضرورت همکاری و همبستگی تمام مبارزین و آزادیخواهان ایران تاکید می ورزد.

پیروز باد جنبش آزادیخواهانه ملت کرد
سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
١٩ بهمن ١٣٩۶ خورشیدی
٨ فوریه ٢٠١٨ میلادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>