کشورهای ثروتمند سیستم مالیاتی جهان را در هم شکسته اند؛ ما به یک آلترناتیو نیازمندیم / ژاکوبن / ترجمه: پروین اشرفی

جهان سرانجام مضرات اجتناب از مالیات دهی توسط شرکت ها را برسمیت می شناسد. اما راه حل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)  برای این مشکل، توسط کشورهای ثروتمند و برای کشورهای ثروتمند طراحی شده است. ما به یک آلترناتیو نیازمندیم. ادامه خواندن Continue reading

بیانیه های تشکل های کارگری در باره پیروزی های اخیر کارگران هفت تپه

مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه پس از هفته ها ایستادگی، مقاومت بر سر خواسته هایشان و افشاگری در فاسد بودن بخش خصوصی منجر به پیروزی هایی از جمله خلع ید بخش خصوصی و محکومیت اسد بیگی و اخیرا لغو حکم اخراج صادر شده به دو تن از کارگران مبارز هفت تپه انجامیده است. ادامه خواندن Continue reading