کمونیسم در راه است؛ ژاندرو : استاد حقوق و عضو دادگاه بین المللی لاهه / در گفتگو با اومانیته

مونیک شیمییله-ژاندرو استاد برجسته حقوق و علوم سیاسی ، عضو دادگاه بین المللی لاهه، پس از انتشار «پس رفت دمکراسی و طغیان خشونت»، کتاب « برای شورای جهانی مقاومت» را نوشت و پروژه ای برای ایجاد جامعه پسا سرمایه داری پیشنهاد کرد: پیمانی برای صلح ، طبیعت و حقوق اجتماعی جهانی. مصاحبه او را با روزنامه اومانیته ، ارگان حزب کمونیست فرانسه می خوانید.

اومانیته : همه گیری چه چیزی را آشکار کرد؟

مونیک شمییله-ژاندرو: تحولات دهه های اخیر جامعه جهانی را به مرحله ای خطرناک رسانده و همه گیری بی پرده وبه وضوح آن را به ما خاطر نشان می کند: در واقع ، پس از بحران سلامت همه گیری کوید ، همراه با بحران اقتصادی در حال ظهور و فاجعه زیست محیطی پیش رو، یک بحران تمدن در حال ظهور است. همه گیری کنونی فقط برای دولت هائی که گوش شنوای برای هشدارها نداشتند، غیرقابل پیش بینی بود. زیرا برای محققین که کمتر صدایشان بگوش میرسید و در زمینه حفاظت از طبیعت و تغییر روند استفاده از زمین کار میکردند و نگران تخریب تنظیم درونی اکوسیستم ها هستند غیرقابل پیش بینی نبود. بنابراین، مسئله نه تنها مهار همه گیری، بلکه جلوگیری از روندی است که موجب ظهور آن شد. به هرحال همه گیری به شکلی متناقض نشان داده است که ما جامعه ای جهانی هستیم، همانگونه که جنبش مبارزه با نژادپرستی و خشونت پلیس نماد آنست. اما ، در حالی که مشکلات در سطح جهانی مطرح می شود و نیاز به راه حل هایی در این سطح دارند، فضای سیاسی در سطح ملی عمل می کند. ادامه خواندن Continue reading

حمایت بیش از ۱۶۰ نفر از فعالین بین المللی چپ و کنشگران سیاسی – اجتماعی از اعتصاب کارگران پیمانی نفت

حمایت بیش از ۱۶۰ نفر از فعالان بین المللی چپ، کنشگران سیاسی، اجتماعی، کارگری، زنان، حقوق بشر، رسانه ای، اهل قلم وهنرمندان، پناهجوئی، زیست محیطی، دانشگاهی، خانواده شهدا و دادخواهی، روزنامه نگاران ، رسانه ها … ادامه خواندن Continue reading

ایران: اعتصاب تاریخی در بخش نفت، تظاهرات در خوزستان و تهران، حقوق پایمال‌شده زنان

اعتصاب کارگران پیمان‌کاری و پروژه‌ای نفت و پتروشیمی از ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱ وارد دومین ماه خود شد. بر اساس آخرین خبرها کارگران ۱۱۴ شرکت در یک منطقه وسیع جغرافیایی در اعتصاب هستند. ادامه خواندن Continue reading

شورای سازماندهی اعتراضات: رای گیری برای پایان اعتصاب بدون رسیدن به خواستها عملی اعتصاب شکنانه است

بیش از یکماه از اعتصاب قدرتمند ما کارگران پیمانی نفت که در آن دهها هزار از همکاران پروژه ای ما در ١۵ استان و ١١۴ مرکز پروژه ای به میدان آمده اند، میگذرد. ادامه خواندن Continue reading