بیانیه ی جمعی: سالروز “انقلاب ۲۲ بهمن”: پایان استبداد سلطنتی و آغاز ارتجاع حکومت اسلامی

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در عین اعلام پایان حکومت استبداد سلطنتی، سرآغاز حیات یکی از حکومت‌های جنایتکار و فاسد تاریخ  شد. ادامه خواندن Continue reading